Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii UJ CM

SKN Fizjoterapii UJ CM zrzesza studentów wszystkich roczników kierunku Fizjoterapia studiujących na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum. Członkowie Koła uczestniczą w warsztatach tematycznych prowadzonych przez zaproszonych wykładowców, dzięki czemu pogłębiają swoją wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną. Podczas warsztatów studenci poznają różnorodne techniki i koncepcje leczenia, które w przyszłości będą mogli wykorzystać do pracy z pacjentem. Członkowie Koła angażują się również w prowadzenie profilu na portalu Facebook, regularnie zamieszczając posty tematyczne dotyczące ciekawostek oraz innowacji ze świata fizjoterapii. Ponadto uczestniczą w konferencjach naukowych, pomagają w ich organizacji, a także czynnie uczestniczą w badaniach naukowych, zbierając dorobek naukowo-dydaktyczny. Dzięki zdobytym doświadczeniom kontynuują edukację na studiach doktoranckich i specjalizacyjnych.

 Dane kontaktowe

Opiekun: dr n. med. Grzegorz Mańko- g.manko@uj.edu.pl

Przewodnicząca: Anna Kasprzyk- anka.kasprzyk@student.uj.edu.pl

e-mail kontaktowy: skn.fizjoterapii.cmuj@gmail.com

SKN Fizjoterapii UJCM na portalu Facebook

 Działalność

1. Organizowanie warsztatów dla studentów.

2. Udział w konferencjach naukowych.

3. Współpraca w organizacji konferencji naukowych.

4. Tworzenie projektów badawczych/prac naukowych.

5. Współpraca z innymi kołami naukowymi oraz innymi stowarzyszeniami i grupami działającymi w dziedzinie fizjoterapii.

6. Popularyzacja Nauk o zdrowiu i zawodów medycznych.

 Wydarzenia

1. Udział w projekcie Ekodemia dotyczącym zachowań proekologicznych studentów i doktorantów realizowanym przez Fundację Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka, finansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki 2023 – wykład dn. 10.10.2023r.

2. Czynny udział w Wielickim Dniu Sportu: zorganizowanie i prowadzenie stoiska UJ CM, wypowiedzi w lokalnych mediach i konsultacje pacjentów na stoisku,dn. 11.06.2023r.

Więcej na temat wydarzenia.

3. Czynny Udział w Debacie Branżowej w ramach Oblicz Kariery Uniwersytetu Jagiellońskiego, dn. 30.05.2023r.

Więcej na temat wydarzenia.

4. Udział w wykładach ogólnouczelnianych prowadzonych przez prof. Barbarę Shay z Uniwersytetu Manitoba w Kanadzie, w dn. 29.03 i 30.03.2023r.

Więcej na temat wydarzenia.

5. Udział w warsztatach w Małopolskim Oddziale terenowym Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów, dn. 23.03.2023r.

6. Warsztaty „Praca ze stawem krzyżowo-biodrowym”, dn. 22.01.2020.

Prowadzący: dr n. kf. Bartosz Trybulec

Więcej na temat warsztatów.

7. Warsztaty „Praca z kością gnykową i jej najbliższą okolicą”, dn. 09.12.2019.

Prowadzący: dr n. med. Grzegorz Mańko

Więcej na temat warsztatów.

 Publikacje

1. Mańko G, Pieniążek M, Tim S, Jekiełek M. The effect of Frankels Stabilization Exercises and Stabilometric Platform in the Balance in Elderly Patients: A Randomized Clinical Trial. Medicina. 2019; 55(9): 1-13.

2. Sobański G, Mańko G, Sitkiewicz A, Jekiełek M, Sikora A, Nitecka E, Chrościcki P. Ocena skuteczności program rehabilitacji zawierającego techniki Tai-Chi w leczaniu zaspołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego w porównaniu z programem standardowej rehabilitacji. Acta Balneol. 2019; Tom LX, 1(155): 57-61

3. Mańko G, Tim S, Sosulska A, Dobranowski Ł, Stach B, Dusza M. Wpływ kompleksowej fizjoterapii z biofeedbackiem na stan funkcjonalny pacjentów z bólem kręgosłupa lędźwiowego. Medycyna Manualna. 2019; 23(1): 33-40.

4. Mańko G, Jekiełek M. Porównanie skuteczności działania pozaustrojowej fali uderzeniowej i terapii manualnej w leczeniu dolegliwości bólowych stawów krzyżowo-biodrowych. Fizjoterapia w geriatrii. Red. Jaworek J. Gaździk T. Wydanie I. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2018; s.181-94.

5. Mańko G, Sobański G, Pieniażek M, Jekiełek M, Kulesa-Mrowiecka M, Jędryszczak J. Ocena porównawcza skuteczności stosowania fali udzerzeniowej i ultradżwięków u pacjentów z ostrogą piętową. Medycyna Sportowa. 2018; 34(4): 219-27

6. Mańko G, Strokowska A, Pieniążek M, Zielński M, Dziura R, Jekiełek M. Ocena porównawcza poziomu aktywności ruchowej i sprawności fizycznej osób leczonych na Rwę Kulszową oraz ludzi zdrowych. Medycyna Manualna. 2018; XXII(3): 27-38.

7. Mańko G, Roman K, Perliński J. Przegląd metod oceny i poprawy równowagi u osób po 60 roku życia przy pomocy testów funkcjonalnych z uwzględnieniem metod alternatywnych. Acta Elbigensia. 2018; XXXVIII (3): 57-84

8. Sosulska A, Mańko G. Zespół Th4. Medycyna Manualna. 2018; XXII(2): 15-20.

9. Sosulska A, Mańko G, Skowronek B, Pieniążek M. Technika Bowena- leczenie poprzez relaks. Medycyna Manualna. 2017; XXI(3): 5-8.

10. Mańko G, Kocot I, Pieniążek M, Sosulska A, Piwowar H. Assessment the risk of falls versus postural stability of the elderly, using a stabilographic platform. Security Dimensions. 2016; 20: 111- 30

 Udział w konferencjach naukowych

1. Sosulska A, Tim S, Ankowska D. Ocena wiedzy i doświadczenia w zakresie elektronicznych usług medycznych w różnych grupach wiekowych. XII Wrocławskie dni zdrowia publicznego. Wrocław, 11.04.2019. Prezentacja plakatowa- nagrodzona II miejscem.

2. Sosulska A, Tim S, Ankowska D. The dependence of weel-being on exposure to stress in the group of young people. International Medical Congress of Silesia. Wrocław, 24-25.04.2019. Prezentacja ustna.

3. Sosulska A, Tim S, Ankowska D. Ocena świadomości i częstości używania nowych technologii w obszarze świadczeń medycznych w różnych grupach wiekowych. Warszawskie Dni Promocji Zdrowia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Warszawa, 7-8.03.2019. Prezentacja plakatowa- nagrodzona I miejscem.

4. Mańko G, Pieniążek M, Sosulska A, Roman K. Ocena stanu samopoczucia osób uprawiających sport. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii. Kraków, 20-21.05.2016. Prezentacja plakatowa.