Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii w Pediatrii

Koło Naukowe Fizjoterapii w Pediatrii skupia się zarówno na działalności naukowej jak i warsztatowej.
W roku akademickim 2023/2024 rozpoczęliśmy pracę nad oceną funkcjonalną dzieci z artrogrypozą, diagnozą zdolności motorycznych dzieci w wieku szkolnym za pomocą testu wrocławskiego oraz oceną własnej skuteczności matek dzieci urodzonym przedwcześnie.
Celem podjętych projektów badawczych przez SKN Fizjoterapii w Pediatrii jest praktyczne zastosowanie poznanych umiejętności, udział w konferencjach naukowych a następnie publikacja otrzymanych wyników badań.
Na spotkaniach warsztatowych w bieżącym roku akademickim uczestnicy będą mogli pogłębić wiedzę z zakresu diagnostyki rozwoju funkcjonalnego oraz terapeutycznych metod neurorozwojowych.
Gwarantujemy dużą możliwość rozwoju w zakresie fizjoterapii w pediatrii oraz dobrą atmosferę. Wszystkich zainteresowanych współpracą z naszym kołem zapraszamy do kontaktu.

 Dane kontaktowe

Opiekun: dr n. med. Alicja Fąfara- alicja.fafara@uj.edu.pl

Opiekun: dr n. o zdr. Aneta Suder- aneta.suder@uj.edu.pl

Przewodnicząca: Natalia Szpaczek- natalia.szpaczek@student.uj.edu.pl

 Działalność

1. Udział w projektach badawczych z obszaru fizjoterapii pediatrycznej.

2. Czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych.

3. Organizacja warsztatów z zakresu fizjoterapii pediatrycznej.