Warsztaty- „Mięśnie dna miednicy i co dalej?

Warsztaty zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii Uroginekologicznej: „Mięśnie dna miednicy i co dalej?”.

Dnia 29.02.2020 w budynku CF Kraków, ul. Ludowa 6, odbyły się warsztaty dotyczące tematyki związanej z dysfunkcjami mięśni dna miednicy. Spotkanie miało charakter profilaktyczno-edukacyjny i spotkało się z pozytywnym odbiorem. Studentki Koła Naukowego Fizjoterapii Uroginekologicznej, którego opiekunem jest dr hab. Agnieszka Mazur- Biały, przygotowały część wykładową oraz pokaz przykładowych ćwiczeń, całość trwała 1,5 godziny. Przewidziany był również czas na dyskusję, a zadawane pytania dotyczyły głównie postępowania fizjoterapeutycznego w okresie ciąży i połogu. Ze względu na ilość miejsc na sali, w warsztatach uczestniczyło 38 osób, jednak warto dodać, że o udział w wydarzeniu ubiegało się wiele więcej. Konieczność utworzenia listy rezerwowej świadczy o dużym zainteresowaniu tematyką mięśni dna miednicy, z tego powodu planowane jest powtórzenie takiej inicjatywy w przyszłości.