Rada Instytutu Fizjoterapii

Skład Rady Instytutu Fizjoterapii
Przewodniczący Rady Instytutu Fizjoterapii
1. prof. dr hab. n. med. Mirosław Szura

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
2. dr hab. n. med. Piotr Pierzchalski, prof. UJ

Dyrektor Instytutu Fizjoterapii
3. dr hab. n. med. Joanna Bonior, prof. UJ

Zastępca Dyrektora Instytutu Fizjoterapii
4. dr n. med. Joanna Zyznawska, prof. UJ

Samodzielni pracownicy naukowi
Niesamodzielny pracownik naukowy
20. mgr Kamila Boczoń

Pracownik niebędący nauczycielem akademickim