Tematyka i program

TEMATYKA KONFERENCJI

Sesja kardiologiczna

Znaczenie rehabilitacji kardiologicznej w zawałach serca i chorobach układu krążenia.

Sesja reumatologiczna

Choroby narządu ruchu- klasyczne i alternatywne metody usprawniania pacjentów, specyfika prowadzenia rehabilitacji u pacjentów w wieku podeszłym, znaczenie fizjoterapii w leczeniu dzieci i młodzieży.

Rola ćwiczeń fizycznych i sportu w profilaktyce narządu ruchu.

Sesja pulmonologiczna

Współczesny model rehabilitacji w chorobach układu oddechowego.

Rehabilitacja chorych na; astmę, przewlekła obturacyjną chorobę płuc oraz w chorobach śródmiąższowych płuc.

Rehabilitacja chorych wentylowanych mechanicznie.

Sposoby monitorowania przebiegu i skuteczności rehabilitacji w chorobach układu krążeniowo-oddechowego.

Sesja angiologiczna

Rehablitacja w miażdzycy zarostowej tetnic kończyn dolnych i niewydolności żylnej

Sesja ortopedyczna

Współczesne rozwiązania fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu.

Nowe propozycje techniki w usprawnianiu osób po urazach- poprawa jakości życia.

Sesja neurologiczna

Neurorehabilitacja w ostrych i przewlekłych schorzeniach neurologicznych.

Wczesna profilaktyka oraz metody terapii chorób układu ruchu w okresie rozwojowym.

Problemy rehabilitacji pacjentów w śpiączce po urazach czaszkowo-mózgowych (apalicznych).