Nauka

Wybrane publikacje

Oleksy Ł, Mika A, Sulowska-Daszyk I, Kielnar R, Dzięcioł-Anikiej Z, Zyznawska J, Adamska O, Stolarczyk A. The Evaluation of Asymmetry in Isokinetic and Electromyographic Activity (sEMG) of the Knee Flexor and Extensor Muscles in Football Players after ACL Rupture Reconstruction and in the Athletes following Mild Lower-Limb Injuries. Journal of Clinical Medicine. 2023; 12(3):1144. doi.org/10.3390/jcm12031144

Jurecka, A, Woźniak A, Mila-Kierzenkowska C, Augustyńska B, Oleksy Ł, Stolarczyk A, Gądek A. The Influence of Single Whole-Body Cryostimulation on Cytokine Status and Oxidative Stress Biomarkers during Exhaustive Physical Effort: A Crossover Study. Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 5559. https://doi.org/10.3390/ijms24065559

Polawski MP, Zyznawska J, Frankowski G. Optimization of the position for isometric exercise to strengthen the vastus medialis oblique muscle based on surface electromyography tests: an observational study. Physiotherapy Review. 2023;27(2):19-30. doi:10.5114/phr.2023.128858.

Trybulec B, Macul B, Kościńska K, Nawrot-Porąbka K, Barłowska M, Jagielski P. The effect of deep tissue massage on respiratory parameters in healthy subjects- A non-randomised pilot study. Heliyon. 2023; 9(4). doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15242.

Rusin G, Kubica J, Malinowski KP, Słowik A, Undas A. Factors affecting self-reported bleeding acceptance in acute ischemic stroke survivors on various types of antithrombotic therapy. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2023 Jan;32(1): 106894. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2022.106894.

Pilch A, Magdoń-Kierzkowska G. The role of mobile applications in the conservative management of stress urinary incontinence in women. Physiotherapy Quarterly. 2023;31(1):51-57. doi:10.5114/pq.2023.117022.

Łukowicz K, Zagrajczuk B, Truchan K, Niedzwiedzki Ł, Cholewa-Kowalska K, Osyczka AM. Chemical Compounds Released from Specific Osteoinductive Bioactive Materials Stimulate Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell Migration. Int. J. Mol. Sci. 2022; 23(5): 2598. doi: 10.3390/ijms23052598

Siwecka G, Wodka-Natkaniec E, Niedźwiedzki Ł, Świtoń A, Niedźwiedzki T. Relationship between the hip range of motion and functional motor system movement patterns in football players. J Sports Med Phys Fitness. 2022 Jul;62(7):904-909. doi: 10.23736/S0022-4707.21.12679-9.

Błaszcz M, Prucnal N, Wrześniewski K, Pasiut S, Mika P, Kucia M, Stach B, Woźniak M, Mirek E. Physical Activity, Psychological and Functional Outcomes in Non-Ambulatory Stroke Patients during Rehabilitation—A Pilot Study. J. Clin. Med. 2022, 11, 7260. https://doi.org/10.3390/jcm11247260

Mańko G, Jekiełek M, Ambroży T, Rydzik Ł, Jaszczur-Nowicki J. Physiotherapeutic methods in the treatment of cervical discopathy and degenerative cervical myelopathy: A prospective study. Life. 2022;12(4):513. doi:10.3390/life12040513

Wszystkie publikacje
dr n. med. Joanna Zyznawska, prof. UJ

dr n. kf. Jadwiga Kubica

dr n. med. Łukasz Niedźwiedzki

dr n. kf. Łukasz Oleksy

dr n. kf. Bartosz Trybulec

dr n. o zdr. Anna Pilch

dr n. o zdr. Beata Stach

dr n. o zdr. Aneta Suder

mgr fizjot. Michał Bojko

mgr reh. ruchowej Bogusława Cieślak

mgr fizjot. Grzegorz Frankowski

mgr fizjot. Grzegorz Grabka

mgr fizjot. Małgorzata Jekiełek

mgr fizjot. Łukasz Pominkiewicz

mgr fizjot. Karolina Rzeźnicka- Brzegowy

mgr fizjot. Joanna Skoczek

lek. Kamil Wężyk

Projekty badawcze

Aktualnie realizowane projekty:

1. Tytuł projektu: Czy wirtualny trening równowagi może zastapić klasyczny? Wpływ systematycznych ćwiczeń równowagi na mikroarchitektonikę istoty białej mózgu i profil ekspresji genów u osób starszych.
Kierownik: dr n. kf. Jadwiga Kubica
Rodzaj projektu: Finansowanie projektów badawczych we współpracy międzynarodowej” – POB qLIFE (qL.1.9.2023.1)
Czas trwania: 01.01.2024-31.03.2025

2. Tytuł projektu: Optymalizacja procesu diagnostyki deficytów motorycznych jako element oceny RTS u sportowców po rekonstrukcji ACL.
Kierownik: dr n. kf. Łukasz Oleksy
Rodzaj projektu: badania własne, nr N43/DBS/000287
Czas trwania: 2023-2024

3. Tytuł projektu: Badanie aktywności bioelektrycznej mięśni angażowanych podczas wysiłku w zależności od przyjętej pozycji.
Kierownik: mgr fizjot. Grzegorz Frankowski
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas trwania: 2023-2024

4. Tytuł projektu: Ocena stanu funkcjonalnego zawodników futbolu amerykańskiego.
Kierownik: dr n. o zdr. Ewa Wodka-Natkaniec
Rodzaj projektu: badania własne, nr N43/DBS/000288
Czas trwania: 2023-2024

5. Tytuł projektu: Zmiany markerów stresu oksydacyjnego pod wpływem systematycznego treningu równowagi w grupie osób starszych.
Kierownik: dr n. kf. Jadwiga Kubica
Rodzaj projektu: badania własne, nr N43/DBS/000202
Czas trwania: 2021-2022, 2023-2024