Dydaktyka

Zajęcia koordynowane przez pracowników Kliniki Chirurgii
prof. dr hab. n. med. Mirosław Szura