Nauka

Wybrane publikacje
Jurecka A, Woźniak A, Mila-Kierzenkowska C, Augustyńska B, Oleksy Ł, Stolarczyk A, Gądek A. The influence of single whole-body cryostimulation on cytokine status and oxidative stress biomarkers during exhaustive physical effort: a crossover study International Journal of Molecular Sciences. 2023; 24 (6) doi: 10.3390/ijms24065559

Wojcieszek A, Kurowska A, Majda A, Kołodziej K, Liszka H, Gądek A. Relationship between optimism, self-efficacy and quality of life: a cross-sectional study in elderly people with knee osteoarthritis. Geriatrics. 2023; 8 (5) doi: 10.3390/geriatrics8050101

Kwolek K, Gądek A, Kwolek K, Kolecki R, Liszka H. Automated decision support for Hallux Valgus treatment options using anteroposterior foot radiographs. World Journal of Orthopedics. 2023; 14 (11): 800-812

Liszka H, Zając M, Gądek A. Pre-emptive analgesia with methylprednisolone and gabapentin in total knee arthroplasty in the elderly. Scientific Reports. 2022; 12 (1). doi: 10.1038/s41598-022-05423-41

Jurecka A, Żmijewska K, Paplaczyk M, Gądek A.
The effect of cervical spine rotation on electromyographic activity of the trapezius and serratus anterior during selected shoulder complex movements. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2022; 24 (1): 1-21

Liszka H, Zając M, Gądek A. Pre-emptive analgesia with methylprednisolone and gabapentin in total knee arthroplasty in the elderly. Sci Rep. 2022; 12: 2320; https://doi.org/10.1038/s41598-022-05423-4.

Jurecka A, Skucińska P, Gądek A. Impact of the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic on physical activity, mental health and quality of life in professional athletes – a systematic review. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2021; 18(17): 9423; https://doi.org/10.3390/ijerph18179423.

Żmijewska K, Fąfara A, Feluś J, Mikos M, Nawara J, Gądek A. Changes in postural stability on balance platform in patients after meniscal repair – two years follow up. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2021; 23(4): 1-19; doi:10.37190/ABB-01918-2021-03.

Jurecka A, Papież M, Skucinska P, Gądek A. Evaluating the Effectiveness of Soft Tissue Therapy in the Treatment of Disorders and Postoperative Conditions of the Knee Joint— A Systematic Review. J. Clin. Med. 2021; 10(24): 5944; https://doi.org/10.3390/jcm10245944.

Gądek A, Liszka H, Zając M. The effect of pre-operative high doses of methylprednisolone on pain management and convalescence after total hip replacement in elderly: a double-blind randomized study. Int Orthop. 2021; 45(4): 857–63; doi: 10.1007/s00264-020-04802-8.

Wszystkie publikacje

Projekty badawcze

Aktualnie realizowane projekty:

1. Tytuł projektu: Ocena funkcjonalna chorych ortopedycznych poddanych wybranym metodom fizjoterapii
Kierownik: dr n. med. Alicja Jurecka
Rodzaj projektu: badania własne, nr N43/DBS/000263
Czas realizacji: 2023-2024

2. Tytuł projektu: Zastosowanie stożkowej tomografii komputerowej w obciążeniu w ocenie deformacji stopy i stawu skokowo-goleniowego
Kierownik: dr hab. n. med. Henryk Liszka
Rodzaj projektu: badania własne, nr N43/DBS/000264
Czas realizacji: 2023-2024

3. Tytuł projektu: Analiza czynników ryzyka powtórnego zwichnięcia rzepki u dzieci i młodzieży w zależności od wieku
Kierownik: mgr fizjot. Kinga Żmijewska-Jasińska
Rodzaj projektu: badania własne, nr N43/DBS/000239
Czas realizacji: 2022-2023

4. Tytuł projektu: Aplikacja kliniczna namnażanych in vitro autologicznych chondrocytów (HAC-ATMP-HE) w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kolan
Kierownik: dr hab. n. med. Artur Gądek, prof. UJ
Rodzaj projektu: eksperyment leczniczy
Czas realizacji: od 2019