Nauka

Wybrane publikacje
Liszka H, Zając M, Gądek A. Pre-emptive analgesia with methylprednisolone and gabapentin in total knee arthroplasty in the elderly. Sci Rep. 2022; 12: 2320; https://doi.org/10.1038/s41598-022-05423-4.

Jurecka A, Skucińska P, Gądek A. Impact of the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic on physical activity, mental health and quality of life in professional athletes – a systematic review. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2021; 18(17): 9423; https://doi.org/10.3390/ijerph18179423.

Żmijewska K, Fąfara A, Feluś J, Mikos M, Nawara J, Gądek A. Changes in postural stability on balance platform in patients after meniscal repair – two years follow up. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2021; 23(4): 1-19; doi:10.37190/ABB-01918-2021-03.

Jurecka A, Papież M, Skucinska P, Gądek A. Evaluating the Effectiveness of Soft Tissue Therapy in the Treatment of Disorders and Postoperative Conditions of the Knee Joint— A Systematic Review. J. Clin. Med. 2021; 10(24): 5944; https://doi.org/10.3390/jcm10245944.

Gądek A, Liszka H, Zając M. The effect of pre-operative high doses of methylprednisolone on pain management and convalescence after total hip replacement in elderly: a double-blind randomized study. Int Orthop. 2021; 45(4): 857–63; doi: 10.1007/s00264-020-04802-8.

Wszystkie publikacje

Projekty badawcze

Aktualnie realizowane projekty:

1. Tytuł projektu: Ocena funkcjonalna chorych ortopedycznych poddanych wybranym metodom fizjoterapii
Kierownik: dr n. med. Alicja Jurecka
Rodzaj projektu: Projekt własny, numer N43/DBS/000198
Czas realizacji: 2021-2022

2. Tytuł projektu: Aplikacja kliniczna namnażanych in vitro autologicznych chondrocytów (HAC-ATMP-HE) w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kolan
Kierownik: dr hab. Artur Gądek, prof. UJ
Rodzaj projektu: eksperyment leczniczy
Czas realizacji: od 2019