Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii w Ortopedii i Medycynie Sportowej

Głównym obszarem działalności SKN Fizjoterapii w Ortopedii i Medycynie Sportowej jest tworzenie projektów badawczych z zakresu: oceny funkcjonalnej pacjentów ortopedycznych oraz osób aktywnych sportowo z wykorzystaniem odpowiednich testów funkcjonalnych, kwestionariuszy, a także obiektywnych metod oceny zaburzeń: aktywności mięśniowej, właściwości mechanicznych tkanek miękkich, propriocepcji, towarzyszących przeciążeniom, schorzeniom oraz urazom układu ruchu. Ważnym obszarem zainteresowań SKN jest ocena możliwości wpływania na strukturę tkanek miękkich, powięzi za pomocą odpowiedniej terapii, w odniesieniu do ciągłości w obrębie układu mięśniowo-powięziowego. Istotnym kierunkiem prowadzonej działalności badawczej i społecznej jest również szeroko pojęte zdrowie i aktywność fizyczna różnych grup społecznych. Uczestnicy SKN aktywnie włączają się w działalność koła, realizują projekty badawcze, uczestniczą w konferencjach naukowych, współpracują z organizacjami oraz studenckimi kołami naukowymi.

 Dane kontaktowe

Opiekun: dr n. med. Alicja Jurecka- alicja.jurecka@uj.edu.pl

Przewodnicząca: Agnieszka Zięba- agnieszkaw.zieba@student.uj.edu.pl

e-mail kontaktowy: skn.ortopedii.ujcm@gmail.com

 Działalność

1. Udział w projektach badawczych dotyczących fizjoterapii w ortopedii i medycynie sportowej.

2. Udział w projektach badawczych dotyczących zdrowia i aktywności fizycznej różnych grup społecznych.

3. Udział w konferencjach, spotkaniach naukowych oraz naukowo-szkoleniowych.

4. Udział w konferencjach, spotkaniach naukowych oraz naukowo-szkoleniowych.

 Publikacje

1. Patejuk K, Niedźwiedzki T, Jurecka A, Wodka-Natkaniec E, Gaździk TS, Niedźwiedzki Ł, Stala M. The quality of life of patients after hip replacement with use of MAYO prosthesis and kapoplastic. Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research. 2013, nr 3, s. 59-68.

2. Świtoń A, Jurecka A, Niedźwiedzki Ł, Gaździk T. Ocena funkcjonalna pacjentów z koksartrozą zakwalifikowanych do zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego. W: Fizjoterapia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i ich leczeniu. Red.: Jolanta Jaworek, Tadeusz Szymon Gaździk. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, s. 302-326.

3. Jurecka A, Kasperczyk B, Wodka-Natkaniec E, Gaździk TS, Niedźwiedzki Ł, Niedźwiedzki T. Evaluation of selected lower limbs biomechanical parameters in patients with knee osteoarthritis. W: Fizjoterapia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i ich leczeniu. Red.: Jolanta Jaworek, Tadeusz Szymon Gaździk. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014; s. 25-53.

4. Jurecka A, Damasiewicz N, Gądek A, Wójtowicz M. Sytuacja życiowa i aktywność fizyczna osób w wieku poprodukcyjnym z powiatu nowosądeckiego. W: Aktywność fizyczna i żywienie – w trosce o zdrowie i jakość życia. Pod red. Rafała Stemplewskiego, Roberta Szeklickiego, Janusza Maciaszka. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2015; s. 69-89.

5. Jurecka A, Bicz A, Mikos M, Gądek A. Ocena propriocepcji u chorych z zastarzałym uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego poddanych rekonstrukcji. Przegląd Lekarski, 2019: Vol. 76, nr 11-12, s. 549-563.

6. Jurecka A, Papież Mj, Skucińska P, Gądek A. Evaluating the effectiveness of soft tissue therapy in the treatment of disorders and postoperative conditions of the knee joint : a systematic review. Journal of Clinical Medicine. 2021: Vol. 10, nr 24, id. art. 5944.

 Udział w konferencjach naukowych

1. Wójtowicz M, Jurecka A, Jamrozowicz J, Uszko J, Gądek A. Ocena jakości życia, aktywności fizycznej i nawyków żywieniowych osób w wieku produkcyjnym zamieszkujących teren powiatu nowosądeckiego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Aktywność fizyczna, sprawność i żywienie – w trosce o zdrowie, jakość życia i perspektywy naukowej integracji. 21 maja 2015, Poznań. Prezentacja plakatowa.

2. Uszko J, Damasiewicz N, Jurecka A, Gądek A. Charakterystyka sytuacji życiowej oraz aktywności fizycznej osób w wieku poprodukcyjnym zamieszkujących teren powiatu nowosądeckiego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Aktywność fizyczna, sprawność i żywienie – w trosce o zdrowie, jakość życia i perspektywy naukowej integracji. 21 maja 2015, Poznań. Prezentacja plakatowa.