Komitety

KOMITET NAUKOWY

Przewodnicząca:

 Prof. dr hab. Jolanta Jaworek –  Kierownik Zakładu Fizjologii Medycznej, Kraków UJ CM

 

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kraków UJ CM

Prof. dr hab. Edward Czerwiński – Kraków UJ CM

Prof. dr hab. Tadeusz Szymon Gaździk – Dyrektor Instytutu Fizjoterapii, Kraków  UJ CM

Prof. dr hab. Roman Herman – Kraków UJ CM

Prof. Ralph Józefowicz-  University of Rochester, Rochester USA

Prof. dr hab. Anna Kuryliszyn-Moskal- Kierownik Kliniki Rehabilitacji, Białystok UM 

Prof. dr hab. Jaroslaw Kużdżał – Kraków UJ CM

Prof. dr hab. Roman Nowobilski-  Kraków UJ CM

Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski –Kierownik Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji, Poznań UM

Prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka – Kraków, UJ CM

Prof. dr hab.  Zbigniew Śliwiński – Kierownik Ośrodka Rehabilitacji im. Prof. W. Degi w Zgorzelcu,

Prof. Michael J. Trepal – Dziekan NY College of Podiatric Medicine  N. Jork USA

Prof. dr hab. Zbigniew Żuber – Kraków, KA

Dr hab. Jan Bilski, prof. UJ-  Kraków, UJ CM

Dr hab. Izabela  Herman-Sucharska –  Kraków, UJ CM

Dr hab. med. Mariusz Korkosz, prof. UJ – Kraków, UJ CM

Dr hab. n. hum. Maria Kózka, prof. UJ – Kraków, UJ CM

Dr hab. Henryka Mazur-Zielińska – Bytom, SUM Katowice

Dr hab. Piotr Mika – Kraków, AWF

Dr n. med. Magdalena Jaworek – Kraków, UJ CM

Dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka – Kraków, UJ CM

Dr n. med. Joanna Zyznawska – UJ CM, Kraków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr n. o zdr. Anna Spannbauer

Dr n. med. Joanna Szklarczyk

Dr n. kf. Bartosz Trybulec

Lek. med. Jolanta Schramm

Mgr Marta Barłowska-Trybulec

Mgr Małgorzata Berwecka

Mgr Barbara Ćwiertnia

Mgr Dominika Pasiczyńska-Mazur

Mgr Ewa Wodka-Natkaniec

Mgr Anita Wąs

Mgr Kinga Żurowska

Lic. Dominika Birgiel-Pąchalska

 Powrót