Warsztaty „Praca z kością gnykową i jej najbliższą okolicą”

Warsztaty zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii UJCM: „Praca z kością gnykową i jej najbliższą okolicą”.

dn. 09.12.2019 r.

Prowadzący: dr n. med. Grzegorz Mańko

Po dopięciu wszystkich kwestii organizacyjno-formalnych SKN Fizjoterapii UJ CM w roku akademickim 2019/2020 wróciło do pracy. Z tej okazji zorganizowaliśmy warsztaty dla studentów, które poprowadził opiekun koła- dr n. med. Grzegorz Mańko, a które dotyczyły kompleksowej terapii połykania u pacjentów oraz pracy z kością gnykową i jej szerokim zastosowaniem. Poruszana tematyka okazała się niezwykle interesująca, gdyż np. u pacjentów neurologicznych zaburzenia połykania zdarzają się często, a rzadko kiedy porusza się temat pracy z tą dysfunkcją i z tą okolicą ciała.