Blog naukowy

29/06/2021

Dr n. med. Grzegorz Mańko D.O.

Możliwości zastosowania tai chi jako ćwiczeń sensomotorycznych

Coraz częściej poszukujemy metod terapii, które uwolnią nas szybko od bólu, podniosą naszą sprawność i równocześnie poprawią komfort psychofizyczny. Tu rodzi się szerokie pole do popisu dla Fizjoterapii, Treningu Fizycznego, Psychologii i innych dyscyplin szeroko związanych z leczeniem pacjenta. Standardowa Fizjoterapia w modelu tradycyjnym niekonieczne stawia czoło temu zadaniu. Powszechnie znany nam model, propagowany szeroko w jednostkach ochrony zdrowia coraz intensywniej narzuca wdrażanie różnych standardów, a przez to też stwarza potencjalne ograniczenia. Stale poszukujemy więc nowych rozwiązań, które to pozwoliłyby na realizację zadań związanych z funduszem, a przy tym służyłyby godnie pacjentowi podnosząc jego sprawność i jakość życia.
Więcej

 

19/01/2021

Prof. dr hab. med. Jan Bilski

Nieswoiste choroby zapalne jelit a wysiłek fizyczny

Zapadalność i częstość występowania nieswoistego zapalenia jelit, zwłaszcza choroby Leśniowskiego- Crohna, znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 50 lat w krajach, które przyjęły „zachodni” styl życia, charakteryzujący się zmienionymi nawykami żywieniowymi i zmniejszoną aktywnością fizyczną.[…] Badania epidemiologiczne wykazały, że aktywność fizyczna w okresie przedchorobowym wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem rozwoju nieswoistego zapalenia jelit […] Korzystny wpływ regularnej aktywności fizycznej w chorobach przewlekłych może wynikać nie tylko z wpływu na otyłość brzuszną, ale także z przeciwzapalnego działania miokin uwalnianych z mięśni szkieletowych podczas wysiłku.
Więcej