Studenckie Koło Naukowe Kinezjologii i Kinezyterapii

Studenckie Koło Naukowe Kinezjologii i Kinezyterapii UJ CM (SKN KiK UJ CM) zostało utworzone w 2021 roku przy Instytucie Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersystetu Jagiellońskiego. Głównym celem działań podejmowanych w ramach SKN KiK jest pogłębianie przez studentów kierunku fizjoterapia wiedzy w obszarze kinezjologii oraz nabywanie i rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie kinezyterapii, co docelowo ma przyczynić się do rozszerzania zakresu kompetencji oraz nabywania doświadczenia niezbędnego w zawodzie fizjoterapeuty.

 Dane kontaktowe

Opiekun: dr n. kf. Danuta Bąk- d.bak@uj.edu.pl

Przewodniczący: Weijian Yuan

Zastępca przewodniczącego: Jacek Zeman

Sekretarz: Marcin Bigos

e-mail kontaktowy: skn.kik@uj.edu.pl

SKN KiK UJCM na portalu Facebook

 Działalność

1. Case studies – analiza przypadków pacjentów z konkretnymi schorzeniami/ urazami/ dysfunkcjami (identyfikacja przyczyn, opracowywanie planów usprawniania, dobór odpowiedniej terapii/ metody fizjoterapeutycznej, dopasowywanie metod pomiaru efektywności zastosowanej terapii itd.).

2. Symulacje edukacyjne oraz projekcje.

3. Organizacja i udział w tematycznych warsztatach studenckich.

4. Spotkania ze specjalistami, ekspertami.

 Kryteria członkostwa

Studenci III-V roku na kierunku fizjoterapia na WNOZ UJ CM, chcący poszerzać swoją wiedzę praktyczną oraz umiejętności z zakresu kinezjologii oraz kinezyterapii.