Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Choroby cywilizacji – pośpiech, stres, przeciążenia statyczne i dynamiczne, choroby układowe i onkologiczne wpływają na jakość życia całego społeczeństwa. Ogromny postęp techniczny, nowe odkrycia i rozwiązania w dziedzinie medycyny i nauk pokrewnych sprawiają, że jednocześnie wydłuża się życie Polaków. Dlatego też na Fizjoterapii spoczywa stworzenie szansy na „lepsze jutro” osobom dotkniętym chorobą lub niepełnosprawnością, zapewnienia im stabilności zdrowia, komfortu przeżywania życia i czerpania z niego radości, umożliwienia samorealizacji i kreatywnego funkcjonowania do późnej starości.

To właśnie Fizjoterapia uczy jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i niespodziewanych, pozwala szybciej i skuteczniej uporać się z chorobą, stwarza warunki adaptacji do nowych, nieoczekiwanych sytuacji, które przynosi los, ale przede wszystkim otwiera magiczne okno, w którym pojawia się promyk nadziei na godne – pełne radości i zadowolenia – Życie.

Mam nadzieję, że wybór tematyki spotkania, zaproszeni wykładowcy oraz możliwość podzielenia się doświadczeniami umożliwi wszystkim zainteresowanym problemami rehabilitacji medycznej – lekarzom, pielęgniarkom i fizjoterapeutom na owocne spędzenie czasu w Naszym Magicznym Mieście. Sesje naukowe przygotowane są z myślą o jak najbardziej praktycznym aspekcie pracy z chorymi, nie unikamy także tematów kontrowersyjnych. Program Konferencji obejmuje prezentację plakatów oraz wystąpienia wybitnych specjalistów z dziedziny rehabilitacji w reumatologii, ortopedii, neurologii i pulmonologii.

Zapraszamy Państwa w szacowne mury Uniwersytetu Jagiellońskiego, do Krakowa – miasta noblistów, artystów, studentów, miejsca pełnego zabytków, z niepowtarzalną atmosferą. Uczestnicząc w spotkaniu, będziecie Państwo mieli możliwość zakosztowania krakowskich klimatów kulturalnych i kulinarnych. Wszak nigdzie indziej nie rozmawia się tak interesująco, jak na krakowskim rynku, wiosną.

Chciałabym bardzo, aby Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii przyczyniła się do poprawy opieki nad Naszymi pacjentami, a czas spędzony w Krakowie aby Państwo wspominali jako niezapomniany.

Z serdecznymi pozdrowieniami i oczekując na Państwa udział,

Prof. dr hab. n med. Jolanta Jaworek
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego