Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii i Neurorehabilitacji

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii i Neurorehabilitacji jest pierwszym kołem naukowym, które powstało w ramach Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum, w 2012 roku. Opiekunem koła i jego założycielem jest dr hab. n. med. Małgorzata Kulesa- Mrowiecka. Podstawowymi obszarami działalności koła jest udział w projektach badawczych dotyczących zagadnień posturologii, wad postawy, neurologii, fizjoprofilaktyki, dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych oraz zaburzeń wieku rozwojowego, jak również udział i organizacja konferencji, spotkań naukowych oraz warsztatów z zakresu fizjoterapii w różnych obszarach. Dane kontaktowe

Opiekunowie: dr hab. n. med. Małgorzata Kulesa- Mrowiecka- m.kulesa-mrowiecka@uj.edu.pl

Przewodnicząca: Julia Ciuryk- julia.ciuryk@student.uj.edu.pl

Zastępca Przewodniczącej: Dominika Skucińska

Sekretarz: Roksana Myga- roksana.myga@student.uj.edu.pl

 Działalność

1. Udział w projektach badawczych dotyczących zagadnień posturologii, wad postawy, neurologii, fizjoprofilaktyki, dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych a także zaburzeń wieku rozwojowego.

2. Udział i organizacja konferencji, spotkań naukowych.

3. Organizacja warsztatów z zakresu fizjoterapii w różnych obszarach.

4. Prowadzenie kampanii fizjoprofilaktycznych.

 Zorganizowane wydarzenia

1. III Sesja Fizjoterapii na International Medical Student’s Conference. Kraków, 21.09.2020.

Organizacja: Dominika Michalik, Aleksandra Żak, Weronika Bartecka.

Koordynator III Sesji Fizjoterapii na IMSC 2020: Gabriela Juraszek

2. Sympozjum Młodych Naukowców na Konferencji CRANIA. Krynica-Zdrój, 28-29.02.2020.

Współorganizacja: Dominika Michalik, Joanna Skoczek, Katarzyna Hordyjewicz, Bernadeta Piwowar

3. Zimowa Szkoła Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Kraków, 7.12.2019.

Organizacja: Dominika Michalik, Aleksandra Żak

4. Warsztaty „Osteopatia w ginekologii”- współorganizacja. 05.2017.

Prowadzący: Ute Schneider-Milo (Niemcy)

5. I Konferencja Medycyny Osteopatycznej. Kraków, 25.05.2015.

Organizacja: Aleksandra Lasoń, Daria Kołomańska, Maciej Bilski

Program konferencji

6. Kampania edukacyjna „Studencie! Czy zgrzytasz zębami?”. 03.2014.

Więcej na temat kampanii

7. Warsztaty „Kinesiotaping”. 01.2013.

Prowadzący: dr n. med. Tomasz Senderek

Galeria

 Publikacje

1. Ciuryk J, Michalik D,, Hordyjewicz K, Małecki P, Frankowski G, Kłaczyński M, Kulesa-Mrowiecka M. Investigation of the relationship between the diaphragm muscle relaxation therapy, voice emission and postural stability in singers of The Academy of Music in Cracow- preliminary study. Journal of Measurements in Engineering. Data przyjęcia do druku: 15.09.2020

2. Byra J, Kulesa-Mrowiecka M, Pihut M. Symptoms in temporomandibular joints dysfunction in adult patients with thyroid diseases. Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue. 2019; 1: 21-8.

3. Kurda D, Kulesa-Mrowiecka M, Frankowski G. Tension-Type Headache (TTH) in terms of functioning temporomandibular joints among paramedic students. Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue. 2019; 1: 29-34.

4. Dołoszycka M, Kulesa-Mrowiecka M, Kopański Z, Krzemiński D, Ptak W, Dyl S, Sklyarov I. Behaviors leading to the occurrence of stomatognathic system disorders among students. Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue. 2018; 6: 35-41.

5. Dołoszycka M, Kulesa-Mrowiecka M, Kopański Z, Krzemiński D, Ptak W, Dyl S, Sklyarov I. Disorders of the stomatognathic system – selected issues from epidemiology and pathophysiology. Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue. 2018; 6: 5-7.

6. Rudzka A, Kulesa-Mrowiecka M, Kopański Z, Nadashkevych O, Tabak J, Rowiński J. Fizjoterapia w opiece paliatywnej- leczenie bólu i zaburzeń oddechowych. Physiotherapy in palliative care- treatment of pain and respiratory disorders. Journal of Clinical Healthcare. 2018; 5(4): 41-5.

7. Czerwińska-Mazur K, Kulesa-Mrowiecka M, Kopański Z, Tabak J, Machota M. Functioning of a patient with a chronic disease. Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue. 2018; 6: 24-7.

8. Czerwińska-Mazur K, Kulesa-Mrowiecka M, Kopański Z, Tabak J, Mazurek M. Selected aspects of the treatment of multiple sclerosis. Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue. 2018; 6: 6-19.

9. Rudzka A, Kulesa-Mrowiecka M, Kopański Z, Nadashkevych O, Tabak J, Rowiński J. Opieka paliatywna. Palliative care. Journal of Clinical Healthcare. 2018; 5(4): 25-9.

10. Czerwińska- Mazur K, Kulesa- Mrowiecka M, Kopański Z, Tabak J, Mazurek M. Multiple sclerosis- classification, epidemiology and etiology. Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue. 2018; 6: 8-11.

 Udział w konferencjach naukowych

1. Bartecka W, Bidziński P. Rodzaje i częstość występowania urazów sportowych u zawodników badmintona. IMSC Cracow 2020, Sesja Fizjoterapii, 21.09.2020. Prezentacja ustna.

2. Bartecka W, Bidziński P. Wpływ strony dominującej u zawodników badmintona na zakres ruchomości odcinka szyjnego i piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa oraz obciążanie kończyn- badanie pilotażowe. IMSC Cracow 2020, Sesja Fizjoterapii, 21.09.2020. Prezentacja ustna.

3. Żak A, Juraszek G. Badanie rozkładu nacisku podeszwowego stóp w postawie stojącej w porównaniu z pozycją przyjętą do serwisu u dzieci trenujących tenis stołowy- doniesienie wstępne. MSC Cracow 2020, Sesja Fizjoterapii, 21.09.2020. Prezentacja ustna.

4. Ciuryk J, Hordyjewicz K, Michalik D, Frankowski G, Kaczyński M, Kulesa- Mrowiecka M. Badanie zależności między terapią rozluźniającą mięsień przepony a emisją głosu u śpiewaków Akademii Muzycznej w Krakowie- badanie wstępne. III Sympozjum Młodych Naukowców na III Konferencji CRANIA. 28-29.02.2020. Prezentacja plakatowa- nagrodzona I miejscem.

5. Bobola A, Król K, Skoczek J. Wpływ napięcia mięśnia mostkowo-obojczykowo- sutkowego i mięśni pochyłych u osób pracujących w pozycji siedzącej na dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych. III Sympozjum Młodych Naukowców na III Konferencji CRANIA. Krynica-Zdrój, 28-29.02.2020. Prezentacja ustna.

6. Kościelecka D, Madej N. Ocena występowania zależności między tendencją do koślawienia stóp a kierunkiem zbaczania żuchwy u osób dorosłych- doniesienia wstępne. International Medical Students’ Conference, Kraków 25-27.04.2019. Prezentacja ustna- nagrodzona II miejscem.

7. Ciężarek P, Bojanowska M, Dębowska A, Słojewska K. Wpływ jednorazowego mięśni głębokich na poziom równowagi statycznej i dynamicznej człowieka badanych przy pomocy platformy balansowej Sigma i platformy Y-Balance Test. International Medical Students’ Conference, Kraków 25-27.04.2019r Prezentacja ustna- nagrodzona wyróżnieniem.

8. Madej N, Kościelecka D, Gołąb A. Badanie zależności pomiędzy ustawieniem stóp a występowaniem niskostopniowych rotacji tułowia u osób dorosłych- doniesienia wstępne. II Zimowa Konferencja Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Sesja studencka. Krynica Zdrój, 21-24.02.2019. Prezentacja ustna- nagrodzona I miejscem.

9. Słojewska K. Przed i pooperacyjne postępowanie fizjoterapuetyczne u dziecka z jednostronnym rozszczepem podniebienia i wargi- studium przypadku. II Zimowa Konferencja Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów skroniowo- żuchwowych. Krynica Zdrój, 21-24.02.2019. Prezentacja plakatowa- nagrodzona I miejscem.

10. Staroń K. Postępowanie Rehabilitacyjne w zespole Nagera- opis przypadku. II Zimowa Konferencja Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów skroniowo- żuchwowych. Sesja studencka. Krynica Zdrój, 21-24.02.2019. Prezentacja ustna.