Instytut – Kontakt

Instytut Fizjoterapii
31-126 Kraków, ul. Michałowskiego 12
tel.: 12 634 33 97 w. 24
fax: 12 634 33 97 w. 25
e-mail: infizjot@cm-uj.krakow.pl