Historia

  • W 1980 roku z Wydziału Pielęgniarstwa wyodrębniono Ośrodek Rehabilitacji i odnowy Biologicznej, którego zadaniem była praktyczna i teoretyczna realizacja przedmiotu „Rehabilitacja Medyczna” dla kierunku Pielęgniarstwo.

  • Pierwszy nabór na kierunek Fizjoterapii przeprowadzono w Wydziale Ochrony Zdrowia w roku 1998. W następnych latach sukcesywnie zwiększano liczbę studentów rozpoczynających kształcenie w zakresie Fizjoterapii. Podstawę prawną dla otwarcia kierunku Fizjoterapii na Wydziale Ochrony Zdrowia stworzyła Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, wprowadzając Fizjoterapię do wykazu kierunków studiów.
  • Decyzją Senatu UJ z dnia 10.07.2000 r. utworzono Zakład Fizjoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. 28 czerwca 2000 r. powołano Klinikę Rehabilitacji jako samodzielną jednostkę w celu zapewnienia bazy dydaktycznej dla realizacji programu nauczania.
  • W dniu 4 lipca w Krakowie zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Województwem Małopolskim reprezentowanym przez: Marszałka Województwa Małopolskiego – Marka Nawarę i Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Andrzeja Sasułę a Uniwersytetem Jagiellońskim reprezentowanym przez: Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prof. dr hab. Franciszka Ziejkę i Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum – Prof. dr hab. Marka Zębalę w sprawie podjęcia wspólnych działań dotyczących zmiany systemu kształcenia w zawodzie technik fizjoterapii.
  • Na mocy Porozumienia zlikwidowano Medyczne Studium Zawodowe nr 4 w Krakowie, ul. Koletek 12 kształcące techników fizjoterapii.
  • W odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie w zakresie fizjoterapii zwiększono nabór na kierunek Fizjoterapii oraz Uchwałą Senatu w dniu 19.04.2006r. powołano Instytut Fizjoterapii UJ CM prowadzący kształcenie na kierunku Fizjoterapia w trybie stacjonarnym na studiach I i II stopnia.
  • Od roku akademickiego 2011/2012 Instytut prowadzi kształcenie na kierunku Fizjoterapia na studiach niestacjonarnych II stopnia.
  • W związku ze zmianą trybu kształcenia fizjoterapeutów wynikłą z uchwalenia Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty od roku akademickiego 2017/2018 Instytut rozpoczął kształcenie na kierunku Fizjoterapia w trybie stacjonarnym na studiach jednolitych magisterskich.