Zaproszenie

„NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, JAKO WYZWANIE, A NIE PRZESZKODA W SAMOREALIZACJI”

 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić 11 i 12 kwietnia 2014 roku do Krakowa na kolejną Jagiellońską Wiosnę Fizjoterapii – coroczne, międzynarodowe spotkanie specjalistów zainteresowanych fizjoterapią. Nasza konferencja – jak zawsze – odbywa się dla Państwa i dzięki Państwu.

Postęp techniczny, nowe odkrycia i rozwiązania w dziedzinie medycyny i nauk pokrewnych sprawiają, że stale wydłuża się czas życia Polaków. Osoby niepełnosprawne ruchowo są szczególną grupą pacjentów, którym współczesna Fizjoterapia może zapewnić szansę na „lepsze jutro”, zwiększenie komfortu życia i umożliwienie czerpania z niego prawdziwej radości.
 

To właśnie Fizjoterapia XXI wieku uczy wielu chorych jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, pozwala szybciej i skuteczniej uporać się z cierpieniem, stwarza warunki adaptacji do nowych, nieoczekiwanych sytuacji, ale przede wszystkim otwiera „magiczne okno”, w którym pojawia się promyk nadziei na godne – pełne radości i zadowolenia – Życie.

Mam nadzieję, że wybór tematyki spotkania, zaproszeni wykładowcy oraz możliwość podzielenia się doświadczeniami umożliwi wszystkim zainteresowanym problemami rehabilitacji medycznej – lekarzom, pielęgniarkom i fizjoterapeutom na owocne spędzenie czasu w Naszym Magicznym Krakowie. Sesje naukowe przygotowane są z myślą o jak najbardziej praktycznym aspekcie pracy z chorymi, nie unikamy także – jak zawsze – tematów kontrowersyjnych. Program Konferencji obejmuje prezentację plakatów oraz wystąpienia wybitnych specjalistów – praktyków w dziedzinie rehabilitacji w zakresie reumatologii, ortopedii, neurologii, angiologii i pulmonologii.

Po raz kolejny będziemy mieli zaszczyt wysłuchać także wykładów zaproszonych gości reprezentujących czołowe centra rehabilitacji w Polsce i za granicą.

Zapraszamy Państwa w szacowne mury 600-letniego Uniwersytetu Jagiellońskiego, do Krakowa – miasta noblistów, artystów, studentów, miejsca pełnego zabytków. Uczestnicząc w spotkaniu, będziecie Państwo mieli możliwość zakosztowania krakowskich klimatów kulturalnych i kulinarnych.

Chciałabym bardzo, aby kolejna, III Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii przyczyniła się do poprawy opieki nad Naszymi Pacjentami. W tym roku dużo uwagi poświęcimy także zagadnieniom integracji środowiska polskich fizjoterapeutów w celu podjęcia działań, które spowodują powstanie i zatwierdzenie Ustawy dotyczącej zawodu fizjoterapeuty.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami i oczekując na Państwa przyjazd ,

Prof. dr hab. n med. Jolanta Jaworek
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego