Współpraca międzynarodowa

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej
Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ-CM
Klinika Rehabilitacji
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Koło Strzelnicy 3
30-219 Kraków
e-mail: jaroslaw.amarowicz@uj.edu.pl
tel. +48 (12) 425 38 51
Praca Koordynatora ds. Współpracy Międzynarodowej Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ-CM pozwala na wzmocnienie międzynarodowego potencjału uczelni, nawiązanie sieci kontaktów a także zwiększenie zasięgu wiedzy na temat Uniwersytetu Jagiellońskiego w środowiskach akademickich na świecie.
Wymiana studentów, a także pracowników daje unikalną szansę na zweryfikowanie własnych metod dydaktycznych i badawczych poprzez porównanie doświadczeń na arenie międzynarodowej. Możliwość studiowania w innych krajach pozwala zapoznać się z fizjoterapią zdefiniowaną przez systemy zdrowotne, często odmienne od polskiego. Wymiana naukowa pracowników pozwala na zawiązanie współpracy dotyczącej różnych obszarów badawczych. Niejednokrotnie przynosi to efekty w postaci wspólnych publikacji o charakterze międzynarodowym. Osoby uczestniczące w projektach wymiany kadry doceniają możliwość podniesienia kwalifikacji i nabyte za granicą doświadczenie. Niejednokrotnie wykorzystują je po powrocie w swojej codziennej pracy na Alma Mater.
Zadaniem koordynatora jest organizacja procesu rekrutacji. Organizacja spotkań informacyjnych. Kontakt z koordynatorami uczelni partnerskich. Przygotowanie nominowanych studentów do wyjazdu. Współpraca ze studentami w trakcie pobytu na wymianie.