Publikacja prac

PUBLIKACJA PRAC

Terminy przekazywania materiałów do publikacji

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie materiałów na adres e mail:

jagiellonskawiosna@cm-uj.krakow.pl

termin nadsyłania prac przedłużony do 20 marca 2013

Wytyczne dotyczące streszczeń prac:

– w języku polskim i angielskim,
– w objętości 250 słów,
– czcionka – Times New Roman,
– interlinia 1,5
– w układzie:
– Tytuł (WIELKIE LITERY 14 pkt., BOLD),
– autorzy [12 pkt.];
– nazwa jednostki [12 pkt.)];
– tekst streszczenia
(wprowadzenie, materiał i metody, wyniki badań, wnioski)[12pkt.]

 

Istnieje możliwość publikacji pełnych wersji artykułów w recenzowanych czasopismach:

– The Journal of Orthopaedics, Trauma and Related Research (MNiSW – 6pkt, IC – 5,63)

Instrukcja dla autorów do pobrania (PDF)

– Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne (MNiSW – 4pkt, IC – 4,79)

Instrukcje dla autorów na stronie czasopisma.

 

Ze względów technicznych artykuły przyjęte do druku ukażą się po zakończeniu konferencji.

 

PLAKATY

Sesja plakatowa odbędzie się we czwartek 11.04 w godz. 13:00-14:00 (w porze lunchu).

Ze względu, iż wymiary standu do prezentacji plakatu wynoszą (wys x szer) 250 x 100 cm, zgłoszone plakaty nie powinny przekraczać tego rozmiaru (standardowy wymiar plakatu 100-110 x 70-80 cm)

Plakat można mocować jedynie taśmą samoprzylepną.

Plakat powinien zawierać:

Praca badawcza
Imiona i nazwiska autorów oraz afiliację,
Tytuł pracy,
Wstęp,
Cel pracy,
Materiał i metody,
Wyniki,
Wnioski.

Praca poglądowa
Imiona i nazwiska autorów oraz afiliację,
Tytuł pracy,
Wstęp,
Cel pracy,
Metody,
Omówienie (treść pracy),
Podsumowanie.