Sponsorzy/Patronat

SPONSORZY

      

PATRONAT HONOROWY

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

                                    Prof. dr hab. Piotr Laidler                                                                                  Prof. dr hab. Tomasz Brzostek

                    Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. CM                                                               Dziekan WNZ UJ CM

 

Prof. dr hab. Jacek Majchrowski 

Prezydent Miasta Krakowa