Rejestracja/Płatności

 

      REJESTRACJA                     LOGOWANIE

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

 

Wczesna opłata konferencyjna płatność do 20 kwietnia 2018

Regularna opłata konferencyjna płatność od 20 kwietnia 2018 do 30 kwietnia 2018

Opłata od 1maja do dnia konferencji

Opłata standardowa

200.00 PLN

250.00 PLN

300.00 PLN

Opłata dla studentów i doktorantów (na podstawie ważnej legitymacji)

100.00 PLN

130.00 PLN

200.00 PLN

 

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W WARSZTATACH

 

 Płatność do 30 kwietnia 2018

Opłata standardowa

30.00 PLN

Opłata dla studentów i doktorantów (na podstawie ważnej legitymacji)

20.00 PLN

UWAGA – osoby które dokonają rejestracji i opłaty w ostatniej chwili (tj w maju 2018) nie będą miały zagwarantowanych świadczeń (catering i materiały promocyjne) ze względu na konieczność wcześniejszego ich zamówienia.

Wczesna opłata konferencyjna powinna wpłynąć na konto organizatora najpóźniej do 31.03.2018. Po tym terminie obowiązywać będzie wyższa opłata (opłata regularna).
Regularna opłata konferencyjna powinna wpłynąć na konto organizatora najpóźniej do 30.04.2018. Po tym terminie obowiązywać będzie wyższa opłata (opłata późna).

Osoby, które wybiorą opłatę dla studentów i doktorantów, zostaną poproszone o przedstawienie ważanej legitymacji przy odbiorze materiałów konferencyjnych w trakcie konferencji.

Opłata konferencyjna obejmuje:

– udział w wykładach

– materiały konferencyjne 

– przerwy kawowe i obiady

 

Warsztaty

Istnieje możliwość rejestracji tylko na 1 warsztat. Liczba miejsc jest ograniczona. 
Warunkiem udziału w warsztatach  jest zarejestrowanie się na warsztat i uregulowanie płatności do 30.04.2018. W przypadku braku płatności we wskazanym terminie rejestracja na warsztat zostanie automatycznie anulowana. 
Wszystkie warsztaty odbędą się w dniu 26.05.2018.

Osoby, które wybiorą opłatę za warszaty dla studentów i doktorantów, zostaną poproszone o przedstawienie ważanej legitymacji przy odbiorze materiałów konferencyjnych w trakcie konferencji.

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji:

Zwrot opłaty konferencyjnej możliwy jest w przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w konferencji do 10.04.2018 (zwrot pełnej kwoty pomniejszonej o ewentualne koszty bankowe).

W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w konferencji po 10.04.2018 Komitet Organizacyjny nie przewiduje możliwości zwrotu opłaty.

Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach:

Zwrot opłaty możliwy jest w przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w warsztatach do 10.04.2018 (zwrot pełnej kwoty pomniejszonej o ewentualne koszty bankowe).

W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w warsztatach po 10.04.2018 Komitet Organizacyjny nie przewiduje możliwości zwrotu opłaty.

 

 Powrót