Patronaty

W 2021 roku Instytut Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum podjął inicjatywę współpracy z liceami na terenie województwa małopolskiego. Zawarte zostały umowy o współpracy dydaktycznej, których celem było objęcie patronatem naukowym klas mających w rozszerzeniu biologię.
Dotychczas Instytut Fizjoterapii objął patronatem trzy szkoły:
Koordynatorem porozumienia odpowiedzialnym za realizację opracowanego programu jest dr n. med. Grzegorz Mańko – adiunkt z Zakładu Biomechaniki i Kinezjologii

Zainteresowane współpracą szkoły zapraszamy do kontaktu: g.manko@uj.edu.pl
Celem Programu jest:

1. Rozwój kontaktów w sferze działań dydaktycznych pomiędzy Uniwersytetem a Liceum.
2. Stworzenie warunków dla rozwijania zainteresowań uczniów Liceum, w szczególności w zakresie przedmiotu biologia z uwzględnieniem profilaktyki prozdrowotnej.
3. Prowadzenie wymiany doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania oraz popularyzacji twórczych działań uczniów Liceum.
4. Umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz wspomaganie ich rozwoju naukowego przez pracowników naukowych Uniwersytetu.
5. Tworzenie wspólnych programów naukowo-dydaktycznych i profilaktycznych.

W ramach umowy Uniwersytet zobowiązał się do:

1. Popularyzacji nauk o zdrowiu oraz profilaktyki prozdrowotnej wśród uczniów Liceum.
2. Przeprowadzenia w ciągu roku szkolnego wykładów, na wcześniej ustalone tematy, dla uczniów klas mających w rozszerzeniu biologię (na terenie szkoły lub w formie zdalnej).
3. Umożliwiania uczniom udziału w wybranych zajęciach akademickich, prowadzonych przez pracowników naukowych (na terenie Uniwersytetu lub w formie zdalnej).

W ramach umowy Liceum zobowiązało się do:

1. Działań informujących o studiach wyższych na Uniwersytecie.
2. Wspomagania organizacji działań Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz SKN Fizjoterapii.
3. Informowania o stronach internetowych Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu na stronie internetowej Liceum.
4. Promowania Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz SKN Fizjoterapii.

W program zaangażowane jest Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii. Podjęta inicjatywa zakłada też kontakt uczniów z fizjoterapeutami jak i studentami kierunku Fizjoterapii. Nawiązana też została współpraca ze Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie i Ośrodkiem Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach, gdzie uczniowie mają bezpośredni kontakt z Fizjoterapią i leczonym pacjentem. Wprowadzona została też forma wolontariatu, w ramach którego najbardziej zainteresowani uczniowie pomagają przy chorych pacjentach prowadząc rozmowy. Zawożą też pacjentów na zabiegi i pomagają w czynnościach życia codziennego. Patronat Instytutu promowany jest też w lokalnych mediach. Planowane jest rozszerzenie programu i uczniowie szkół będą mogli liczyć na konsultacje fizjoterapeutyczne, jak również udział w istotnych wspólnie organizowanych wydarzeniach.