Tematyka i program

Sesja kardiologiczna 

 • Rehabilitacja kardiologiczna w zawałach serca i chorobach układu krążenia.
 • Rehabilitacja w chorobie wieńcowej.

Sesja reumatologiczna 

 • Klasyczne i alternatywne metody usprawniania pacjentów reumatologicznych.
 • Jakość życia pacjentów z chorobami reumatologicznymi.
 • Specyfika rehabilitacji pacjentów z RZS.
 • Znaczenie ćwiczeń fizycznych i sportu w profilaktyce narządu ruchu.
 •  

Sesja pulmonologiczna 

 • Współczesny model rehabilitacji w chorobach nowotworowych układu oddechowego.
 • Rehabilitacja chorych z astmę, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc oraz z chorobą śródmiąższową płuc.
 • Problemy rehabilitacji pacjentów pulmonologicznych.

 

Sesja angiologiczna

 • Problemy rehabilitacji chorych z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych i niewydolnością żylną.
 • Nowoczesne metody kompresjoterapii w leczeniu chorób naczyń
 •  

Sesja ortopedyczna 

 

 • Metody usprawniania pacjentów po urazach narządu ruchu.
 • Sposoby protezowania chorych po amputacjach kończyn dolnych.
 • Leczenie stopy cukrzycowej.
 •  

Sesja neurologiczna

 • Neurorehabilitacja w ostrych i przewlekłych schorzeniach neurologicznych.
 • Wczesna profilaktyka oraz metody terapii chorób układu ruchu w okresie rozwojowym.
 • Problemy rehabilitacji pacjentów w śpiączce po urazach czaszkowo-mózgowych.
 • Zaburzenia chodu u pacjentów neurologicznych.