Nauka

Wybrane publikacje
Mazur-Bialy A, Pochec E. The Time-Course of Antioxidant Irisin Activity: Role of the Nrf2/HO-1/HMGB1 Axis. Antioxidants 2021; 10(1): 88.

Wszystkie publikacje
prof. dr hab. med. Jan Bilski

dr hab. n. med. Agnieszka Mazur-Biały, prof. UJ 

dr n. med. Grzegorz Mańko

dr n. o zdr. Marta Barłowska-Trybulec

dr n. o zdr. Agnieszka Wnuk-Scardaccione

dr n. o zdr. Anita Wójcik

dr n. o zdr. Klaudia Zawojska

lek. med. Jolanta Schramm

mgr Ewa Nitecka

Projekty badawcze

Aktualnie realizowane projekty:

1. Tytuł projektu: Ocena wpływu asprozyny na rozwój zapalenia towarzyszącego otyłości, badania w osi oddziaływań adipocyt – makrofag
Kierownik: dr hab. n. med. Agnieszka Mazur-Biały, prof. UJ
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas trwania: 2021-2022
2. Tytuł projektu: Zaburzenia dna miednicy – charakterystyka mięśniowo-powięziowa problemu oraz ocena skuteczności wybranych technik fizjoterapeutycznych
Kierownik: dr hab. n. med. Agnieszka Mazur-Biały, prof. UJ
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas trwania: 2021- VI.2022
3. Tytuł projektu: Wpływ wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz ćwiczeń leczniczych na sprawność funkcjonalną, poziom bólu oraz stężenie wybranych hormonów u pacjentów z chorobami reumatycznymi
Kierownik: dr n. o zdr. Marta Barłowska-Trybulec
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas trwania: 2020-2021
4. Tytuł projektu: Organokiny w otyłości indukowanej dietą wysokotłuszczową
Kierownik: prof. dr hab. med. Jan Bilski
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2020-2021
5. Tytuł projektu: Korelacja pomiędzy aktywnością fizyczną w okresie ciąży i połogu a jakością życia ze szczególnym uwzględnieniem aspektu psychicznego kobiet
Kierownik: mgr fizjot. Daria Kołomańska-Bogucka
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2020-2021
6. Tytuł projektu: Program profilaktyki zdrowotnej wg szwajcarskiej koncepcji Bebo®, jako forma leczenia zachowawczego nietrzymania moczu u kobiet – ocena potencjału terapeutycznego metody
Kierownik: mgr fizjot. Caroline Nowakowski
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2020-2021
7. Tytuł projektu: Nieaktywne dno miednicy – charakterystyka mięśniowo-powięziowa problemu oraz ocena skuteczności wybranych technik fizjoterapeutycznych
Kierownik: mgr fizjot. Sabina Tim
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2020-2021
8. Tytuł projektu: Ocena wybranych parametrów fizjoterapeutycznych, logopedycznych i foniatrycznych u studentów kierunków teatralnych i medycznych
Kierownik: mgr fizjot. Angelika Sosulska
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji:2020-2021

Projekty realizowane w latach ubiegłych:

1. Tytuł projektu: Rola wysiłku fizycznego i osi mięśnie szkieletowe-tkanka tłuszczowa w rozwoju doświadczalnego przełyku Barretta i raka gruczołowego przełyku
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Brzozowski, wykonawcy: prof. dr. hab. med. Jan Bilski, dr. hab. n. med. Agnieszka Mazur-Biały, prof. UJ
Rodzaj projektu: NCN 2020/37/B/NZ4/03454
Czas realizacji: 2020
2. Tytuł projektu: Wpływ irisiny na ekspresję miRNA w komórkach nowotworów piersi, jajnika oraz endometrium (badania in vitro)
Kierownik: dr hab. n. med. Agnieszka Mazur-Biały, prof. UJ
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2018-2019 kontynuacja do 2020
3. Tytuł projektu: Wpływ irisiny na ekspresję miRNA w komórkach nowotworów piersi, jajnika oraz endometrium (badania in vitro)
Kierownik: dr n.med. Agnieszka Mazur-Biały
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2018
4. Tytuł projektu: System monitorowania i analizy niemal-zdarzeń medycznych
Kierownik: lek. med. Joanna Pokorska
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2018
5. Tytuł projektu: Rola egzogennej i endogennej jelitowej fosfatazy alkalicznej w przebiegu eksperymentalnego zapalenia okrężnicy u myszy karmionych dietą wysokotłuszczową
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Brzozowski (wykonawcy : dr hab. med. Jan Bilski, dr n. med. Agnieszka Mazur-Biały)
Rodzaj projektu: Projekt „OPUS” Narodowego Centrum Nauki
Czas realizacji: 2017–2019
6. Tytuł projektu: FGF21 jako potencjalny czynnik hamujący rozwój umiarkowanego zapalenia towarzyszącego otyłości
Kierownik: dr hab. med. Jan Bilski
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2016-2018
7. Tytuł projektu: Ocena wpływu wybranych miokin na wzrost i inwazyjność komórek nowotworowych – badania in vitro na liniach komórkowych nowotworów piersi, jajnika oraz endometrium
Kierownik: dr n. med. Agnieszka Mazur-Biały
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2016-2017
8. Tytuł projektu: Błąd medyczny i medyczne zdarzenia niepożądane – porównawcza ocena przez różne grupy profesjonalistów
Kierownik: lek. med. Joanna Pokorska
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2015-2017
9. Tytuł projektu: Interakcje makrofag/adipocyt w stanie niedoboru i wzbogacenia ryboflawiną – badania w kontekście rozwoju oporności insulinowej
Kierownik: dr n. biol. Agnieszka Mazur –Biały
Rodzaj projektu: w ramach programu Iuventus Plus MNiSW na lata 2014-2016
Czas realizacji:2014-2016
10. Tytuł projektu: Irisina jako potencjalny czynnik hamujący rozwój umiarkowanego zapalenia towarzyszącego otyłości – badania in vitro w układzie adipocyt-makrofag
Kierownik: dr n. biol. Agnieszka Mazur-Biały
Rodzaj projektu: badania statutowe – dotacja celowa dla młodych naukowców
Czas realizacji: 2014
11. Tytuł projektu: Rola tkanki tłuszczowej krezki oraz osi mięśnie – tkanka tłuszczowa w przebiegu eksperymentalnego zapalenia okrężnicy u myszy z normalną wagą i otyłością indukowaną dietą wysokotłuszczową
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Brzozowski (Katedra Fizjologii Wydziału Lekarskiego, główny wykonawca: dr hab. med. Jan Bilski, wykonawca dr Agnieszka Mazur-Biały)
Rodzaj projektu: Projekt „OPUS” Narodowego Centrum Nauki
Czas realizacji: 2014-2017
12. Tytuł projektu: Rola zmienności dobowej i wysiłku fizycznego w regulacji przyjmowania pokarmu oraz uwalniania adipokin i greliny u ludzi
Kierownik: dr hab. med. Jan Bilski
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2012
13. Tytuł projektu: Ryboflawina jako immunomodulator – wpływ niedoboru i wzbogacenia ryboflawiną na wczesne rozpoznanie patogenów i rozwój reakcji zapalnej (badania in vitro i in vivo)
Kierownik: dr n. biol. Agnieszka Mazur-Biały
Rodzaj projektu: Narodowe Centrum Nauki DEC-2011/01/D/NZ6/02704
Czas realizacji: 2011-2014
14. Tytuł projektu: Wpływ ryboflawiny na zapalne interakcje pomiędzy adipocytami i makrofagami – badania in vitro
Kierownik: dr n. biol. Agnieszka Mazur-Biały
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2012
15. Tytuł projektu: Identyfikacja priorytetowych kierunków interwencji ergonomicznej dla ograniczenia zdarzeń niepożądanych i błędów medycznych uwarunkowanych ergonomicznie
Kierownik: lek. med. Joanna Pokorska
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2012
16. Tytuł projektu: Wpływ wysiłku fizycznego na uwalnianie związków oreksygenicznych i anoreksygenicznych oraz pojawienie się uczucia głodu
Kierownik: dr hab. med. Jan Bilski
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2009-2010
17. Tytuł projektu: Charakterystyka wybranych grup mięśniowych strażaków PSP w kontekście wymagań służby
Kierownik: dr n. med. Janusz Pokorski
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2010
18. Tytuł projektu: Konsekwencje afektywne i poznawcze chronicznego częściowego niedoboru snu w kontekście rytmiki okołodobowej
Kierownik: dr Halszka Ogińska
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2009-2010
19. Tytuł projektu: Funkcjonowanie neuronalnych systemów monitorowania konfliktów percepcyjnych oraz wykrywania i korygowania błędnych reakcji sakadycznych oczu w warunkach chronicznego niedoboru snu analizowane w aspekcie zmienności okołodziennej. Symultaniczne badanie metodami zdarzeniowego funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz okulografii
Kierownik: dr Halszka Ogińska
Rodzaj projektu: grant MNiSW Nr N N106 283935
Czas realizacji: 2008-2011
20. Tytuł projektu: Wpływ wysiłku fizycznego na czynność osi jelitowo-trzustkowej
Kierownik: dr hab. med. Jan Bilski
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2007-2008

Wielkość fontu
Kontrast