Nauka

Wybrane publikacje
Wojcik-Grzybek D, Hubalewska-Mazgaj M, Surmiak M, Sliwowski Z, Dobrut A, Mlodzinska A, Wojcik A, Kwiecien S, Magierowski M, Mazur-Bialy A, Bilski J, Brzozowski T. 2022. The Combination of Intestinal Alkaline Phosphatase Treatment with Moderate Physical Activity Alleviates the Severity of Experimental Colitis in Obese Mice via Modulation of Gut Microbiota, Attenuation of Proinflammatory Cytokines, Oxidative Stress Biomarkers and DNA Oxidative Damage in Colonic Mucosa. Int. J. Mol. Sci. 2022; 23(6): 2964; https://doi.org/10.3390/ijms23062964

Wszystkie publikacje
prof. dr hab. med. Jan Bilski

dr hab. n. med. Agnieszka Mazur-Biały, prof. UJ 

dr n. med. Grzegorz Mańko

dr n. o zdr. Marta Barłowska-Trybulec

dr n. o zdr. Agnieszka Wnuk-Scardaccione

dr n. o zdr. Klaudia Zawojska

mgr fizjot. Daria Kołomańska-Bogucka

lek. med. Jolanta Schramm

mgr Ewa Nitecka

Projekty badawcze

Aktualnie realizowane projekty:

1. Tytuł projektu: Interdyscyplinarna pomoc osobom po amputacji – jakie są niezbędne komponenty zespołu specjalistów
Kierownik: dr n. o zdr. Agnieszka Wnuk-Scardaccione
Rodzaj projektu:NCN
Czas trwania: 2022-2023
2. Tytuł projektu: Ocena skuteczności programów terapeutycznych w rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu i centralnego układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem sensomotoryki i ćwiczeń tai-chi
Kierownik: dr n. med. Grzegorz Mańko
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas trwania: 2022-2023
3. Tytuł projektu: Wpływ zabiegów fizykalnych i kinezyterapii na uwalnianie wybranych substancji hormonalnych, organokinin oraz cytokin u pacjentów z chorobami reumatycznymi
Kierownik: dr n. o zdr. Klaudia Zawojska
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas trwania: 2022-2023
4. Tytuł projektu: Ocena wpływu asprozyny na rozwój zapalenia towarzyszącego otyłości, badania w osi oddziaływań adipocyt – makrofag
Kierownik: dr hab. n. med. Agnieszka Mazur-Biały, prof. UJ
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas trwania: 2021-2022
5. Tytuł projektu: Wpływ wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz ćwiczeń leczniczych na sprawność funkcjonalną, poziom bólu oraz stężenie wybranych hormonów u pacjentów z chorobami reumatycznymi
Kierownik: dr n. o zdr. Marta Barłowska-Trybulec
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas trwania: 2020-2022
6. Tytuł projektu: Organokiny w otyłości indukowanej dietą wysokotłuszczową
Kierownik: prof. dr hab. med. Jan Bilski
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2020-2022
7. Tytuł projektu: Zaburzenia dna miednicy – charakterystyka mięśniowo-powięziowa problemu oraz ocena skuteczności wybranych technik fizjoterapeutycznych
Kierownik: mgr fizjot. Sabina Tim
Rodzaj projektu: ID.UJ doktorantów
Czas realizacji: 2020-2023
8. Tytuł projektu: Rozejście mięśni prostych brzucha, a zaburzenia dna miednicy – charakterystyka mięśniowo-powięziowa problemu oraz ocena skuteczności wybranych technik fizjoterapeutycznych
Kierownik: mgr fizjot. Sabina Tim
Rodzaj projektu: ID.UJ doktorantów
Czas realizacji: 2020-2023

Projekty realizowane w latach ubiegłych:

1. Tytuł projektu: Zaburzenia dna miednicy – charakterystyka mięśniowo-powięziowa problemu oraz ocena skuteczności wybranych technik fizjoterapeutycznych
Kierownik: dr hab. n. med. Agnieszka Mazur-Biały, prof. UJ
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas trwania: 2021- VI.2022
2. Tytuł projektu: Korelacja pomiędzy aktywnością fizyczną w okresie ciąży i połogu a jakością życia ze szczególnym uwzględnieniem aspektu psychicznego kobiet
Kierownik: mgr fizjot. Daria Kołomańska-Bogucka
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2020-2021
3. Tytuł projektu: Program profilaktyki zdrowotnej wg szwajcarskiej koncepcji Bebo®, jako forma leczenia zachowawczego nietrzymania moczu u kobiet – ocena potencjału terapeutycznego metody
Kierownik: mgr fizjot. Caroline Nowakowski
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2020-2021
4. Tytuł projektu: Nieaktywne dno miednicy – charakterystyka mięśniowo-powięziowa problemu oraz ocena skuteczności wybranych technik fizjoterapeutycznych
Kierownik: mgr fizjot. Sabina Tim
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2020-2021
5. Tytuł projektu: Ocena wybranych parametrów fizjoterapeutycznych, logopedycznych i foniatrycznych u studentów kierunków teatralnych i medycznych
Kierownik: mgr fizjot. Angelika Sosulska
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji:2020-2021
6. Tytuł projektu: Rola wysiłku fizycznego i osi mięśnie szkieletowe-tkanka tłuszczowa w rozwoju doświadczalnego przełyku Barretta i raka gruczołowego przełyku
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Brzozowski, wykonawcy: prof. dr. hab. med. Jan Bilski, dr. hab. n. med. Agnieszka Mazur-Biały, prof. UJ
Rodzaj projektu: NCN 2020/37/B/NZ4/03454
Czas realizacji: 2020
7. Tytuł projektu: Wpływ irisiny na ekspresję miRNA w komórkach nowotworów piersi, jajnika oraz endometrium (badania in vitro)
Kierownik: dr hab. n. med. Agnieszka Mazur-Biały, prof. UJ
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2018-2019 kontynuacja do 2020
8. Tytuł projektu: Wpływ irisiny na ekspresję miRNA w komórkach nowotworów piersi, jajnika oraz endometrium (badania in vitro)
Kierownik: dr n.med. Agnieszka Mazur-Biały
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2018
9. Tytuł projektu: System monitorowania i analizy niemal-zdarzeń medycznych
Kierownik: lek. med. Joanna Pokorska
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2018
10. Tytuł projektu: Rola egzogennej i endogennej jelitowej fosfatazy alkalicznej w przebiegu eksperymentalnego zapalenia okrężnicy u myszy karmionych dietą wysokotłuszczową
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Brzozowski (wykonawcy : dr hab. med. Jan Bilski, dr n. med. Agnieszka Mazur-Biały)
Rodzaj projektu: Projekt „OPUS” Narodowego Centrum Nauki
Czas realizacji: 2017–2019
11. Tytuł projektu: FGF21 jako potencjalny czynnik hamujący rozwój umiarkowanego zapalenia towarzyszącego otyłości
Kierownik: dr hab. med. Jan Bilski
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2016-2018
12. Tytuł projektu: Ocena wpływu wybranych miokin na wzrost i inwazyjność komórek nowotworowych – badania in vitro na liniach komórkowych nowotworów piersi, jajnika oraz endometrium
Kierownik: dr n. med. Agnieszka Mazur-Biały
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2016-2017
13. Tytuł projektu: Błąd medyczny i medyczne zdarzenia niepożądane – porównawcza ocena przez różne grupy profesjonalistów
Kierownik: lek. med. Joanna Pokorska
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2015-2017
14. Tytuł projektu: Interakcje makrofag/adipocyt w stanie niedoboru i wzbogacenia ryboflawiną – badania w kontekście rozwoju oporności insulinowej
Kierownik: dr n. biol. Agnieszka Mazur –Biały
Rodzaj projektu: w ramach programu Iuventus Plus MNiSW na lata 2014-2016
Czas realizacji:2014-2016
15. Tytuł projektu: Irisina jako potencjalny czynnik hamujący rozwój umiarkowanego zapalenia towarzyszącego otyłości – badania in vitro w układzie adipocyt-makrofag
Kierownik: dr n. biol. Agnieszka Mazur-Biały
Rodzaj projektu: badania statutowe – dotacja celowa dla młodych naukowców
Czas realizacji: 2014
16. Tytuł projektu: Rola tkanki tłuszczowej krezki oraz osi mięśnie – tkanka tłuszczowa w przebiegu eksperymentalnego zapalenia okrężnicy u myszy z normalną wagą i otyłością indukowaną dietą wysokotłuszczową
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Brzozowski (Katedra Fizjologii Wydziału Lekarskiego, główny wykonawca: dr hab. med. Jan Bilski, wykonawca dr Agnieszka Mazur-Biały)
Rodzaj projektu: Projekt „OPUS” Narodowego Centrum Nauki
Czas realizacji: 2014-2017
17. Tytuł projektu: Rola zmienności dobowej i wysiłku fizycznego w regulacji przyjmowania pokarmu oraz uwalniania adipokin i greliny u ludzi
Kierownik: dr hab. med. Jan Bilski
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2012
18. Tytuł projektu: Ryboflawina jako immunomodulator – wpływ niedoboru i wzbogacenia ryboflawiną na wczesne rozpoznanie patogenów i rozwój reakcji zapalnej (badania in vitro i in vivo)
Kierownik: dr n. biol. Agnieszka Mazur-Biały
Rodzaj projektu: Narodowe Centrum Nauki DEC-2011/01/D/NZ6/02704
Czas realizacji: 2011-2014
19. Tytuł projektu: Wpływ ryboflawiny na zapalne interakcje pomiędzy adipocytami i makrofagami – badania in vitro
Kierownik: dr n. biol. Agnieszka Mazur-Biały
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2012
20. Tytuł projektu: Identyfikacja priorytetowych kierunków interwencji ergonomicznej dla ograniczenia zdarzeń niepożądanych i błędów medycznych uwarunkowanych ergonomicznie
Kierownik: lek. med. Joanna Pokorska
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2012
21. Tytuł projektu: Wpływ wysiłku fizycznego na uwalnianie związków oreksygenicznych i anoreksygenicznych oraz pojawienie się uczucia głodu
Kierownik: dr hab. med. Jan Bilski
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2009-2010
22. Tytuł projektu: Charakterystyka wybranych grup mięśniowych strażaków PSP w kontekście wymagań służby
Kierownik: dr n. med. Janusz Pokorski
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2010
23. Tytuł projektu: Konsekwencje afektywne i poznawcze chronicznego częściowego niedoboru snu w kontekście rytmiki okołodobowej
Kierownik: dr Halszka Ogińska
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2009-2010
24. Tytuł projektu: Funkcjonowanie neuronalnych systemów monitorowania konfliktów percepcyjnych oraz wykrywania i korygowania błędnych reakcji sakadycznych oczu w warunkach chronicznego niedoboru snu analizowane w aspekcie zmienności okołodziennej. Symultaniczne badanie metodami zdarzeniowego funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz okulografii
Kierownik: dr Halszka Ogińska
Rodzaj projektu: grant MNiSW Nr N N106 283935
Czas realizacji: 2008-2011
25. Tytuł projektu: Wpływ wysiłku fizycznego na czynność osi jelitowo-trzustkowej
Kierownik: dr hab. med. Jan Bilski
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2007-2008