Dydaktyka

Zajęcia koordynowane przez pracowników Zakładu Fizjologii Medycznej
dr hab. n. med. Joanna Bonior, prof. UJ

Koordynowane przedmioty

Kursy i szkolenia cetryfikowane

dr hab. n. med. Piotr Pierzchalski, prof. UJ