Komitety

Komitet Naukowy:

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Jolanta Jaworek – Kierownik Zakładu Fizjologii Medycznej IF WNZ UJ CM

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek – Kraków-Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

Prof. dr hab. Edward Czerwiński -Kraków UJ CM

Prof. dr hab. Bogusław Frańczuk- Kraków UJ CM

Prof. dr hab. Tadeusz Szymon Gaździk- Kraków UJ CM

Prof. dr hab. Roman Herman- Kraków UJ CM

Prof. dr hab. Jolanta Kujawa- Łódź- Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedzki -Kraków UJ CM

Prof. dr hab. Piotr Podolec –Z-ca Dyrektora Instytutu Kardiologii UJ CM

Prof. dr hab. Jerzy Sadowski-Dyrektor Instytutu Kardiologii UJ CM

Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski – Poznań- Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Prof. dr hab. Aleksander Sieroń – Katowice- Śląska Akademia Medyczna

Prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński – Zgorzelec- Krajowy Konsultant ds. Fizjoterapii

Prof. dr hab. Maria Szewczyk – Bydgoszcz – Collegium Medicum im.Rydygiera

Prof. dr hab. Andrzej Matyja – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Dr hab. Jan Bilski – Kraków- Dyrektor Instytutu Fizjoterapii WNZ UJ CM

Dr hab. Jarosław Kużdżał- Kraków UJ CM

Dr hab. Roman Nowobilski Prof. UJ- Kraków UJ CM

Dr hab. med. Marek Kiliański – Kraków – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Dr Magdalena Jaworek – Kraków UJ CM

Dr Joanna Zyznawska – Kraków- Z-ca Dyrektora Instytutu Fizjoterapii WNZ UJ CM

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Aleksander Sieroń

Dr Małgorzata Kulesa- Mrowiecka

Dr Anna Spannbauer

Dr Joanna Szklarczyk

Dr Bartosz Trybulec

Mgr Monika Brzostek

Mgr Barbara Ćwiertnia

Mgr Grażyna Maciejewska

Mgr Dominika Pasiczyńska- Mazur

Mgr Kinga Żurowska