Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii Uroginekologicznej

Głównym obszarem zainteresowań SKN Fizjoterapii Uroginekologicznej jest zgłębienie na polu teoretycznym, praktycznym i naukowym możliwości współczesnej fizjoterapii w leczeniu zaburzeń statyki miednicy oraz dysfunkcji uroginekologicznych, tj. nietrzymania moczu i stolca, dolegliwości bólowych miednicy w tym bolesnego miesiączkowania czy bolesnych stosunków.

Szczególnym obszarem zainteresowań jest także możliwość wdrożenia skutecznej profilaktyki inkontynencji wśród kobiet w ciąży i połogu. Swoje cele SKN realizuje poprzez udział w projektach badawczych, konferencjach a także w warsztatach tematycznych.


Osoby zainteresowane tematyką uroginekologiczną oraz działalnością w Studenckim Kole Naukowym Fizjoterapii Uroginekologicznej w kolejnym roku akademickim, proszone są o kontakt z dr hab. Agnieszką Mazur-Biały, prof. UJ, do czerwca 2024 roku.

 Dane kontaktowe

Opiekun: dr hab. n. med. Agnieszka Mazur-Biały, prof. UJ- agnieszka.mazur@uj.edu.pl

Przewodnicząca: Paulina Skucińska- paulina.skucinska@student.uj.edu.pl

 Działalność

1. Udział w projektach badawczych dotyczących zagadnień uroginekologicznych. 

2. Udział w konferencjach i spotkaniach naukowych. 

3. Organizacja warsztatów dla studentów z zakresu fizjoterapii uroginekologicznej.

 Zorganizowane wydarzenia

1. Warsztaty „Mięśnie dna miednicy- i co dalej?”, dn. 29.02.2020 r.

Więcej na temat warsztatów.

2. Wykłady i warsztat technik fizjoterapeutycznych z zakresu bolesnego miesiączkowania oraz bolesnych stosunków.

 Publikacje

1. Milka W, Paradowska W, Kołomańska-Bogucka D, Mazur-Bialy A.I. Antenatal perineal massage – risk of perineal injuries, pain, urinary incontinence and dyspereunia: a systematic review. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2023; 52(8).

2. Zarawski M, Kołomańska D, Maj M, Panicz D, Opławski M, Mazur-Bialy A.I. The Impact of Pelvic Floor Exercises on the Quality of Life of Women with Urinary Incontinence- Analysis of Pregnancy and the Postpartum Period. J. Nov. Physiother. Phys. Rehabil. 2017; 4 (2): 35- 41.

 Udział w konferencjach naukowych

1. Kisiel Ż, Żak A, Mazur-Biały A (tutor). Nietrzymanie moczu jako jedna z konsekwencji osłabienia mięśni dna miednicy u kobiet chorujących na bulimię. International Medical Students’ Conference Online. Kraków, 21-23.09.2020. Prezentacja ustna- nagrodzona wyróżnieniem.

2. Michalik D, Tim S, Kołomańska-Bogucka D, Potera A, Opławski M, Mazur-Biały A (tutor). Zaburzenia i jakość snu u kobiet po porodzie. International Medical Students’ Conference Online. Kraków, 21-23.09.2020. Prezentacja ustna.

3. Michalik D, Tim S, Mazur-Biały A. Świadomość kobiet na temat roli fizjoterapii uroginekologicznej w leczeniu nietrzymania moczu. Co się zmieniło od 2014 roku? III Pabianicka Konferencja Młodych Naukowców. Pabianice, 7.12.2019. Prezentacja ustna.

4. Kołomańska D, Maj M, Panicz D. Ćwiczenia mięśni dna miednicy a występowanie nietrzymania moczu w okresie ciąży i połogu. III Ogólnopolskie Sympozjum Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego. Kraków, 20-21.10.2017. Prezentacja plakatowa.