Tematyka i program

TEMATYKA KONFERENCJI:

Sesja reumatologiczna:

·  Innowacyjne oraz klasyczne metody fizjoterapii stosowane u pacjentów z chorobami zapalnymi i niezapalnymi narządu ruchu.

· Znaczenie sportu  w profilaktyce narządu ruchu.

Sesja pulmonologiczna:

· Nowości w rehabilitacji chorych na POCHP i choroby śródmiąższowe płuc.

· Problemy w usprawnianiu pacjentów z astmą oskrzelową.

· Rola fizjoterapeuty w przygotowaniu pacjentów do zabiegów torakochirurgicznych i powadzenie rehabilitacji po tych zabiegach.

Sesja angiologiczna

·  Nowe techniki fizjoterapii u pacjentów z miażdżycą zarostową kończyn dolnych.

·  Monitorowanie rehabilitacji u pacjentów z chorobami naczyń       obwodowych.

Sesja neurologiczna

  • Współczesny model rehabilitacji chorych z uszkodzeniem ośrodków mowy.
  • Zastosowanie nowatorskich technik fizjoterapii u pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych.
  • Sport i aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu pacjentów neurologicznych.

Sesja adaptowana aktywność ruchowa:

  • Rola sportu w poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

  • Techniki osteopatyczne w usprawnianiu pacjentów neurologicznych
  • Rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych
  • Podstawy Terapii osób z MPD metodą Dynamicznej Proprioceptywnej Korekcji

PROGRAM DO POBRANIA (PDF)

UWAGA

Warsztaty będą odbywać się w następujących lokalizacjach:

1.  „Rehabilitacja stawów skroniowo –żuchwowych” 
Wydział Nauk o Zdrowiu, ul.Michałowskiego 12 aula
 
2. „Zastosowania osteopatii w usprawnianiu pacjentów neurologicznych”  
Wydział Nauk o Zdrowiu, ul.Michałowskiego 12 sala 227
 
 3. „Podstawy Terapii osób z MPD metodą Dynamicznej Proprioceptywnej Korekcji z zastosowaniem refleksyjno-obciążeniowego kostiumu Gravistat
 Wydział Nauk o Zdrowiu,ul Michałowskiego 12 sala 206.