Komitety

KOMITET NAUKOWY

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. Jolanta Jaworek – Kierownik Zakładu Fizjologii Medycznej, Kraków UJ CM

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kraków UJ CM

Prof. dr hab. Edward Czerwiński – Kraków UJ CM

Prof. dr hab. Tadeusz Szymon Gaździk – Dyrektor Instytutu Fizjoterapii, Kraków UJ CM

Prof. Ralph Józefowicz – University of Rochester, Rochester USA

Prof. dr hab. Anna Kuryliszyn-Moskal – Kierownik Kliniki Rehabilitacji, Białystok UM 

Prof. dr hab. Jarosław Kużdżał – Kraków UJ CM

Prof. dr hab. Roman Nowobilski- Kraków UJ CM

Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski –Kierownik Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji, Poznań UM

Prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka – Kraków, UJ CM

Prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński – Kierownik Ośrodka Rehabilitacji im. Prof. W. Degi w Zgorzelcu,

Prof. Michael J. Trepal – Dziekan NY College of Podiatric Medicine N. Jork USA

Prof. dr hab. Zbigniew Żuber – Kraków, KA

Dr hab. Bogdan Batko – Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla Kraków

Dr hab. Jan Bilski, prof. UJ- Kraków, UJ CM

Dr hab. Izabela Herman-Sucharska – Kraków, UJ CM

Dr hab. med. Mariusz Korkosz, prof. UJ – Kraków, UJ CM

Dr hab. n. hum. Maria Kózka, prof. UJ – Kraków, UJ CM

Dr hab. Henryka Mazur-Zielińska – Bytom, SUM Katowice

Dr hab. Piotr Mika – Kraków, AWF

Dr n. med. Magdalena Jaworek – Kraków, UJ CM

Dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka – Kraków, UJ CM

Dr n. kf. Bartosz Trybulec – UJ CM, Kraków
Dr n. med. Joanna Zyznawska – UJ CM, Kraków

 Komitet Organizacyjny:

Dr n. o zdr. Marta Barłowska-Trybulec
Dr n. med. Urszula Czech
Dr n. med. Anna Leja-Szpak
Dr n. o zdr. Anna Spannbauer
Dr n. med. Joanna Szklarczyk
Lek. med. Jolanta Schramm
Mgr Małgorzata Berwecka
Mgr Barbara Ćwiertnia
Mgr Ewa Wodka-Natkaniec
Mgr Anita Wąs
Mgr Kinga Żurowska
Lic. Dominika Birgiel-Pąchalska