Publikacja prac

PUBLIKACJA PRAC

Informujemy,że stnieje możliwość publikacji pełnych wersji artykułów w  czasopismach:

– Medycyna Manualna (2 pkt. MNiSW) – wersja on-line oraz druk.

– Medicina Sportiva Supplement (1 pkt MNiSW) – wersja on-line.

Praca bedzie mogła byc opublikowana pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji.

Wytyczne dotyczące przygotowania manuskryptów znajdują się na stronach czasopism:

Medycyna Manualna

Medicina Sportiva Supplement

Termin nadsyłania pełnych wersji prac do dnia 30.04.2016r.

Prosimy o przesyłanie materiałów na adres e mail:

jagiellonskawiosna@cm-uj.krakow.pl

Termin nadsyłania streszczeń do dnia 31.03.2016r.

Wytyczne dotyczące streszczeń prac:

– w języku polskim i angielskim,
– w objętości 250 słów,
– czcionka – Times New Roman,
– interlinia 1,5
– w układzie:
– Tytuł (WIELKIE LITERY 14 pkt., BOLD),
– autorzy [12 pkt.];
– nazwa jednostki [12 pkt.)];
– tekst streszczenia
(wprowadzenie, materiał i metody, wyniki badań, wnioski)[12pkt.]

 

PLAKATY

Ze względu, iż wymiary standu do prezentacji plakatu wynoszą (wys x szer) 250 x 100 cm, zgłoszone plakaty nie powinny przekraczać tego rozmiaru (standardowy wymiar plakatu 100-110 x 70-80 cm)

Plakat można mocować jedynie taśmą samoprzylepną.

Plakat powinien zawierać:

Praca badawcza
Imiona i nazwiska autorów oraz afiliację,
Tytuł pracy,
Wstęp,
Cel pracy,
Materiał i metody,
Wyniki,
Wnioski.

Praca poglądowa
Imiona i nazwiska autorów oraz afiliację,
Tytuł pracy,
Wstęp,
Cel pracy,
Metody,
Omówienie (treść pracy),
Podsumowanie.