Nauka

Wybrane publikacje
Link-Lenczowski P, Jastrzębska M, Chwalenia K, Pierzchalska M, Leja-Szpak A, Bonior J, Pierzchalski P, Jaworek J. A switch of N-glycosylation of proteome and secretome during differentiation of intestinal epithelial cells. Biochimica et Biophysica Acta- Molecular Cell Research. 2019; 1866(12): 118555.

Jaworek J, Szklarczyk J, Kot M, Góralska M, Jaworek A, Bonior J, Leja-Szpak A, Nawrot-Porąbka K, Link-Lenczowski P, Ceranowicz P, Galazka K, Warzecha Z, Dembinski A, Pierzchalski P. Chemerin alleviates acute pancreatitis in the rat thorough modulation of NF-κB signal. Pancreatology. 2019; 19(3): 401–408.

Leja-Szpak A, Góralska M, Link-Lenczowski P, Czech U, Nawrot-Porąbka K, Bonior J, Jaworek J. The opposite effect of L-kynurenine and ahr inhibitor ch223191 on apoptotic protein expression in pancreatic carcinoma cells (Panc-1). Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry. 2019; 19(17): 2079–2090.

Wszystkie publikacje
dr hab. n. med. Joanna Bonior, prof. UJ

dr hab. n. med. Piotr Pierzchalski, prof. UJ

prof dr hab. med. Jolanta Jaworek

dr hab. n. med. Anna Leja-Szpak

dr hab. n. med. Monika Majewska-Szczepanik

dr n. med. Urszula Wątor

dr n. biol. Paweł Link-Lenczowski

dr n. med. Katarzyna Nawrot-Porąbka

dr n. med. Joanna Szklarczyk

dr n. biol. Martyna Jastrzębska

mgr biol. Marta Góralska

tech. chem. Michalina Kot

Projekty badawcze

Aktualnie realizowane projekty:

1. Tytuł projektu: ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kierownik Wydziałowego Zespołu ds. realizacji projektu ZintegrUJ w Uniwersytecie Jagiellońskim-Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu: dr hab. n. med. Joanna Bonior, prof. UJ
Nazwa konkursu: POWER
Rodzaj projektu: NCBiR
Czas trwania: 2018-2022

2. Tytuł projektu: Wykorzystanie ludzkiego modelu śluzówki przewodu pokarmowego do badania wpływu mikrobiomu na przebieg niespecyficznych stanów zapalnych jelita
Kierownik: dr hab. n. med. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2020-2021

3. Tytuł projektu: Wpływ wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz ćwiczeń leczniczych na sprawność funkcjonalną, poziom bólu oraz stężenie wybranych hormonów u pacjentów z chorobami reumatycznymi
Kierownik: dr n. o zdr. Marta Barłowska-Trybulec
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2020-2021

4. Tytuł projektu: Ocena oczekiwań pracodawców, odnośnie kompetencji i kwalifikacji absolwentów Zdrowia Publicznego w Polsce
Kierownik: mgr zdr. publ. Paulina Dusińska
Promotor: dr hab. n. med. Joanny Bonior, Prof. UJ
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2020-2021

5. Tytuł projektu: Wpływ zmiany okluzji na parametry koordynacji nerwowo-mięśniowej u pacjentów z dysfunkcjami odcinka szyjnego kręgosłupa
Kierownik: mgr fizjot. Joanna Byra
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2020-2021

6. Tytuł projektu: Tensegracja kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego oraz stopy i stawu skokowego
Kierownik: mgr fizjot. Katarzyna Bobak
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2020-2021


Projekty realizowane w latach ubiegłych:

1. Tytuł projektu: Wpływ ekstraktów z Lentinus Edodes na szlaki apoptozy i mechanizmy zapalne w komórkach nowotworowych trzustki linii AR42J oraz PANC1
Kierownik: prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2019-2020

2. Tytuł projektu: Wpływ greliny na regulację odpowiedzi zapalnej oraz czynność zewnątrzwydzielniczą komórek pęcherzykowych trzustki linii AR42J
Kierownik: dr hab. n. med. Joanna Bonior, prof. UJ
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2017-2020

3. Tytuł projektu: Diagnostyka zespołu zaburzeń poposiłkowych (PDS) i zespołu bólu w nadbrzuszu (EPS) u chorych z zaburzeniami wydzielania egzogennego w przebiegu mukowiscydozy
Kierownik: mgr poł. Olga Śmiech
Promotor: dr hab. n. med. Joanny Bonior, Prof. UJ
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2019-2020

4. Tytuł projektu: Udział markerów stanu zapalnego oraz substancji P w nasileniu bólu przewlekłego i niedokrwienia u pacjentów z chorobą niedokrwienną kończyn dolnych w odniesieniu do strategii radzenia sobie z nim
Kierownik: mgr piel. Małgorzata Paplaczyk
Promotor: dr hab. n. med. Joanny Bonior, Prof. UJ
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2017-2019

5. Tytuł projektu: Aktywność proteolityczna astrocytów jako czynnik modulujacy reakcje neuronów w modelowych hodowlach in vitro
Kierownik: dr hab. n. med. Piotr Pierzchalski
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2015-2018

6. Tytuł projektu: Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej oraz ćwiczeń leczniczych na sprawność funkcjonalną, poziom bólu oraz stężenie wybranych hormonów u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowego
Kierownik: dr n. o zdr. Marta Barłowska-Trybulec
Rodzaj projektu: DC
Rok realizacji: 2018

7. Tytuł projektu: Stres a występowanie zaburzeń autoimmunologicznych tkanki łącznej na przykładzie chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów, toczniem rumieniowatym układowym oraz twardziną układową
Kierownik: mgr piel. Aldona Wróbel
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2017-2018

8. Tytuł projektu: Udział adipokin; adiponektyny i chemeryny w przebiegu ostrego zapalenia trzustki i trzustkowej kancerogenezy u szczura
Kierownik: prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2015-2017

9. Tytuł projektu: Glikomiczna analiza procesu różnicowania komórek nabłonkowych jelita. Modulacyjna rola mikroRNA
Kierownik: dr n. biol. Paweł Link-Lenczowski
Nazwa konkursu: SONATA
Rodzaj projektu: NCN
Czas trwania: 2013-2017

10. Tytuł projektu: Potrzeby i poziom koherencji chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
Kierownik: mgr piel. Magdalena Staszkiewicz
Rodzaj projektu: DC
Rok realizacji: 2017

11. Tytuł projektu: Porównanie stanu funkcjonalnego dwóch grup pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa: leczonych inhibitorem TNF-alpha i metotrexatem
Kierownik: mgr piel. Marta Majorczyk
Rodzaj projektu: DC
Rok realizacji: 2017

12. Tytuł projektu: Analiza wpływu mutacji w genie CALR na profil glikozylacji leukocytów u chorych na nowotwory mieloproliferacyjne
Kierownik: dr n. biol. Paweł Link-Lenczowski
Rodzaj projektu: DC
Rok realizacji: 2017

13. Tytuł projektu: Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na sprawność funkcjonalną oraz osoczowe stężenie wybranych hormonów u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowego
Kierownik: mgr fizjot. Marta Barłowska-Trybulec
Rodzaj projektu: DC
Rok realizacji: 2016

14. Tytuł projektu: Analiza zmian N-glikozylacji glikoprotein oraz roli związanego z glikozylacją mechanizmu kontroli jakości białek w komórkowym modelu choroby Parkinsona in vitro
Kierownik: dr n. biol. Paweł Link-Lenczowski
Rodzaj projektu: DC
Czas trwania: 2015-2016

15. Tytuł projektu: Modulowanie procesów apoptotycznych w komórkach pęcherzykowych trzustki w przebiegu jej ostrego zapalenia
Kierownik: dr n. med. Joanna Bonior
Rodzaj projektu: MNiSW; BW
Czas trwania: 2007-2010

16. Tytuł projektu: Współdziałanie greliny i leptyny w zachowaniu integralności trzustki oraz w regulacji wydzielania enzymów trzustkowych
Kierownik: dr n. med. Joanna Bonior
Rodzaj projektu: MNiSW; KBN.
Czas trwania: 2004-2007

17. Tytuł projektu: Zmiany ekspresji genowej cytokin i białek szoku cieplnego (HSP) w komórkach pęcherzykowych trzustki w przebiegu ostrego zapalenia trzustki, mierzone metodą RT-PCR
Kierownik: dr n. med. Joanna Bonior
Rodzaj projektu: MNiSW; BW
Czas trwania: 2004-2006

18. Tytuł projektu: Konkurs grantowy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” na tworzenie i rozwijanie Akademickich Biur Karier
Kierownik: dr n. med. Joanna Bonior
Rodzaj projektu: MGPiPS
Czas trwania: 2002-2006

19. Tytuł projektu: Zmiany ekspresji genowej cytokin w komórkach pęcherzykowych trzustki, mierzone metodą RT-PCR
Kierownik: dr n. med. Joanna Bonior
Rodzaj projektu: MNiSW; BW
Czas trwania: 2001-2003

20. Tytuł projektu: Zmiany TNF-a i receptora leptynowego w komórkach pęcherzykowych trzustki
w warunkach prawidłowych i ostrego zapalenia trzustki mierzone metodą RT-PCR
Kierownik: mgr piel. Joanna Bonior
Rodzaj projektu: MNiSW; BW
Rok realizacji: 2000

Wielkość fontu
Kontrast