Nauka

Wybrane publikacje
Patla G, Mazur-Biały AI, Humaj-Grysztar M, Bonior J. Chronic Vulvar Pain and Health-Related Quality of Life in Women with Vulvodynia. Life. 2023; 13 (2): 328; https://doi.org/10.3390/life13020328

Bilski J, Pierzchalski P, Szczepanik M,, Bonior J, Żołądź AJ. Multifactorial mechanism of sarcopenia and sarcopenic obesity. Role of physical exercise, microbiota and myokines. Cells. 2022; 11(1): 160; https://doi.org/10.3390/cells1101016011.

Humaj-Grysztar M, Rachel M, Śmiech-Michalec O, Bonior J. Mental Health of Cystic Fibrosis Patients and the COVID-19 Pandemic in Poland: A Single-Center Comparative Study. Int J Environ Res Public Health. 2022; 30;19(23): 16056; doi: 10.3390/ijerph192316056.

Kostrzewa D, Bonior J, Polak M, Domagała A. Factors Affecting Migration Intentions of Polish Physiotherapists and Students of Physiotherapy – A Cross-Sectional Study. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2022; 19(21): 14556; https://doi.org/10.3390/ijerph192114556.

Puto G, Jurzec M, Leja-Szpak A, Bonior J, Muszalik M, Gniadek A. Stress and coping strategies of nurses working with patients infected with and not infected with SARS-CoV-2 virus. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2022; 19(1): 195; https://doi.org/10.3390/ijerph19010195.

Zygulska AL, Pierzchalski P. Novel diagnostic biomarkers in colorectal cancer. Int. J. Mol. Sci. 2022; 23(2): 852; https://doi.org/10.3390/ijms23020852

Majewska-Szczepanik M, Kowalczyk P, Marcińska K, Strzępa A, Lis GJ, Wong S, Szczepanik M, Wen L. Obesity aggravates contact hypersensitivity reaction in mice. Contact Dermatitis. 2022; 87(1): 28-39; https://doi.org/10.1111/cod.14088.

Górowska-Wójtowicz E, Duliban M, Kotula-Balak M, Bilinska B. Modulatory Effects of Estradiol and Its Mixtures with Ligands of GPER and PPAR on MAPK and PI3K/Akt Signaling Pathways and Tumorigenic Factors in Mouse Testis Explants and Mouse Tumor Leydig Cells. Biomedicines. 2022; 10(6): 1390; https://doi.org/10.3390/biomedicines10061390

Wszystkie publikacje
dr hab. n. med. Joanna Bonior, prof. UJ

dr hab. n. med. Piotr Pierzchalski, prof. UJ

prof dr hab. med. Jolanta Jaworek

dr hab. n. med. Anna Leja-Szpak

dr hab. n. med. Monika Majewska-Szczepanik

dr n. biol. Paweł Link-Lenczowski

dr n. med. Katarzyna Nawrot-Porąbka

dr n. med. Joanna Szklarczyk

dr n. biol. Ewelina Górowska-Wójtowicz

dr n. biol. Martyna Jastrzębska

mgr poł. Olga Śmiech-Michalec

mgr biol. Marta Góralska

tech. chem. Michalina Kot

Projekty badawcze

Aktualnie realizowane projekty:

1. Tytuł projektu: ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kierownik Wydziałowego Zespołu ds. realizacji projektu ZintegrUJ w Uniwersytecie Jagiellońskim-Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu: dr hab. n. med. Joanna Bonior, prof. UJ
Nazwa konkursu: POWER
Rodzaj projektu: NCBiR
Czas trwania: 2018-2023

2. Tytuł projektu: Rola receptora AhR w odpowiedzi zapalnej komórek nowotworowych trzustki ludzkiej
Kierownik: dr hab. n. med. Anna Leja-Szpak
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2021-2023

3. Tytuł projektu: Poly(I:C) as a potential stimulator of NK cell action in mouse model of coronavirus infection
Kierownik: dr hab. n. med. Monika Majewska-Szczepanik, prof. dr hab. Krzysztof Pyrć
Rodzaj projektu: Interdyscyplinarna współpraca bio-medyczna – POB qLife (ID.UJ)
Czas trwania: 2021-2023

4. Tytuł projektu: Ocena statusu immunologicznego macicy oraz jego wpływ na przebieg ciąży u myszy traktowanych antybiotykiem lub dietą wysokotłuszczową
Kierownik: dr hab. n. med. Monika Majewska-Szczepanik
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2020-2023

5. Tytuł projektu: Próba oceny nowych markerów reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i ich zmian w przebiegu choroby
Kierownik: dr n. med. Joanna Szklarczyk
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2020-2023

6. Tytuł projektu: Rola swoistego receptora prostaty związanego z białkiem G (PSGR) w regulacji przejścia epitelialno-mezenchymalnego (EMT) towarzyszącego progresji nowotworowej w prostacie – badania in vitro
Kierownik: dr n. biol. Ewelina Górowska-Wójtowicz
Rodzaj projektu: Badania finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu MINIATURA 5
Czas trwania: 2020-2023


Projekty realizowane w latach ubiegłych:

1. Tytuł projektu: Wykorzystanie ludzkiego modelu śluzówki przewodu pokarmowego do badania wpływu mikrobiomu na przebieg niespecyficznych stanów zapalnych jelita
Kierownik: dr hab. n. med. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2020-2021

2. Tytuł projektu: Wpływ wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz ćwiczeń leczniczych na sprawność funkcjonalną, poziom bólu oraz stężenie wybranych hormonów u pacjentów z chorobami reumatycznymi
Kierownik: dr n. o zdr. Marta Barłowska-Trybulec
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2020-2021

3. Tytuł projektu: Ocena oczekiwań pracodawców, odnośnie kompetencji i kwalifikacji absolwentów Zdrowia Publicznego w Polsce
Kierownik: mgr zdr. publ. Paulina Dusińska
Promotor: dr hab. n. med. Joanny Bonior, Prof. UJ
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2020-2021

4. Tytuł projektu: Wpływ zmiany okluzji na parametry koordynacji nerwowo-mięśniowej u pacjentów z dysfunkcjami odcinka szyjnego kręgosłupa
Kierownik: mgr fizjot. Joanna Byra
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2020-2021

5. Tytuł projektu: Tensegracja kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego oraz stopy i stawu skokowego
Kierownik: mgr fizjot. Katarzyna Bobak
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2020-2021

6. Tytuł projektu: Wpływ ekstraktów z Lentinus Edodes na szlaki apoptozy i mechanizmy zapalne w komórkach nowotworowych trzustki linii AR42J oraz PANC1
Kierownik: prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2019-2020

7. Tytuł projektu: Wpływ greliny na regulację odpowiedzi zapalnej oraz czynność zewnątrzwydzielniczą komórek pęcherzykowych trzustki linii AR42J
Kierownik: dr hab. n. med. Joanna Bonior, prof. UJ
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2017-2020

8. Tytuł projektu: Diagnostyka zespołu zaburzeń poposiłkowych (PDS) i zespołu bólu w nadbrzuszu (EPS) u chorych z zaburzeniami wydzielania egzogennego w przebiegu mukowiscydozy
Kierownik: mgr poł. Olga Śmiech
Promotor: dr hab. n. med. Joanny Bonior, Prof. UJ
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2019-2020

9. Tytuł projektu: Udział markerów stanu zapalnego oraz substancji P w nasileniu bólu przewlekłego i niedokrwienia u pacjentów z chorobą niedokrwienną kończyn dolnych w odniesieniu do strategii radzenia sobie z nim
Kierownik: mgr piel. Małgorzata Paplaczyk
Promotor: dr hab. n. med. Joanny Bonior, Prof. UJ
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2017-2019

10. Tytuł projektu: Aktywność proteolityczna astrocytów jako czynnik modulujacy reakcje neuronów w modelowych hodowlach in vitro
Kierownik: dr hab. n. med. Piotr Pierzchalski
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2015-2018

11. Tytuł projektu: Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej oraz ćwiczeń leczniczych na sprawność funkcjonalną, poziom bólu oraz stężenie wybranych hormonów u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowego
Kierownik: dr n. o zdr. Marta Barłowska-Trybulec
Rodzaj projektu: DC
Rok realizacji: 2018

12. Tytuł projektu: Stres a występowanie zaburzeń autoimmunologicznych tkanki łącznej na przykładzie chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów, toczniem rumieniowatym układowym oraz twardziną układową
Kierownik: mgr piel. Aldona Wróbel
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2017-2018

13. Tytuł projektu: Udział adipokin; adiponektyny i chemeryny w przebiegu ostrego zapalenia trzustki i trzustkowej kancerogenezy u szczura
Kierownik: prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2015-2017

14. Tytuł projektu: Glikomiczna analiza procesu różnicowania komórek nabłonkowych jelita. Modulacyjna rola mikroRNA
Kierownik: dr n. biol. Paweł Link-Lenczowski
Nazwa konkursu: SONATA
Rodzaj projektu: NCN
Czas trwania: 2013-2017

15. Tytuł projektu: Potrzeby i poziom koherencji chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
Kierownik: mgr piel. Magdalena Staszkiewicz
Rodzaj projektu: DC
Rok realizacji: 2017

16. Tytuł projektu: Porównanie stanu funkcjonalnego dwóch grup pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa: leczonych inhibitorem TNF-alpha i metotrexatem
Kierownik: mgr piel. Marta Majorczyk
Rodzaj projektu: DC
Rok realizacji: 2017

17. Tytuł projektu: Analiza wpływu mutacji w genie CALR na profil glikozylacji leukocytów u chorych na nowotwory mieloproliferacyjne
Kierownik: dr n. biol. Paweł Link-Lenczowski
Rodzaj projektu: DC
Rok realizacji: 2017

18. Tytuł projektu: Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na sprawność funkcjonalną oraz osoczowe stężenie wybranych hormonów u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowego
Kierownik: mgr fizjot. Marta Barłowska-Trybulec
Rodzaj projektu: DC
Rok realizacji: 2016

19. Tytuł projektu: Analiza zmian N-glikozylacji glikoprotein oraz roli związanego z glikozylacją mechanizmu kontroli jakości białek w komórkowym modelu choroby Parkinsona in vitro
Kierownik: dr n. biol. Paweł Link-Lenczowski
Rodzaj projektu: DC
Czas trwania: 2015-2016

20. Tytuł projektu: Modulowanie procesów apoptotycznych w komórkach pęcherzykowych trzustki w przebiegu jej ostrego zapalenia
Kierownik: dr n. med. Joanna Bonior
Rodzaj projektu: MNiSW; BW
Czas trwania: 2007-2010

21. Tytuł projektu: Współdziałanie greliny i leptyny w zachowaniu integralności trzustki oraz w regulacji wydzielania enzymów trzustkowych
Kierownik: dr n. med. Joanna Bonior
Rodzaj projektu: MNiSW; KBN.
Czas trwania: 2004-2007

22. Tytuł projektu: Zmiany ekspresji genowej cytokin i białek szoku cieplnego (HSP) w komórkach pęcherzykowych trzustki w przebiegu ostrego zapalenia trzustki, mierzone metodą RT-PCR
Kierownik: dr n. med. Joanna Bonior
Rodzaj projektu: MNiSW; BW
Czas trwania: 2004-2006

23. Tytuł projektu: Konkurs grantowy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” na tworzenie i rozwijanie Akademickich Biur Karier
Kierownik: dr n. med. Joanna Bonior
Rodzaj projektu: MGPiPS
Czas trwania: 2002-2006

24. Tytuł projektu: Zmiany ekspresji genowej cytokin w komórkach pęcherzykowych trzustki, mierzone metodą RT-PCR
Kierownik: dr n. med. Joanna Bonior
Rodzaj projektu: MNiSW; BW
Czas trwania: 2001-2003

25. Tytuł projektu: Zmiany TNF-a i receptora leptynowego w komórkach pęcherzykowych trzustki
w warunkach prawidłowych i ostrego zapalenia trzustki mierzone metodą RT-PCR
Kierownik: mgr piel. Joanna Bonior
Rodzaj projektu: MNiSW; BW
Rok realizacji: 2000