Nauka

Wybrane publikacje
Tomaszewska E, Hułas-Stasiak M, Dobrowolski P, Świątkiewicz M, Muszyński S, Tomczyk-Warunek A, Blicharski T, Donaldson J, Arciszewski MB, Świetlicki M, Puzio I, Bonior J. Does Chronic Pancreatitis in Growing Pigs Lead to Articular Cartilage Degradation and Alterations in Subchondral Bone? International Journal of Molecular Sciences. 2024; 25(4): 1989. doi:10.3390/ijms25041989.

Bilski J, Schramm-Luc A, Szczepanik M, Mazur-Biały AI, Bonior J, Luc K, Zawojska K, Szklarczyk J. Adipokines in Rheumatoid Arthritis: Emerging Biomarkers and Therapeutic Targets. Biomedicines. 2023; 11(11): 2998. doi:10.3390/biomedicines11112998.

Konarska-Bajda K, Ceranowicz P, Cieszkowski J, Ginter G, Chmura A, Stempniewicz A, Galazka K, Kusmierz-Cabala B, Dumnicka P, Bonior J, Sporek M, Brzozowski T, Warzecha Z. Healing effect of warfarin in the course of cerulein-induced acute pancreatitis in rats. J Physiol Pharmacol. 2023; Aug 74(4). doi: 10.26402/jpp.2023.4.08. Epub 2023 Oct 16.

Michałek K, Oberska P, Murawski M, Schwarz T, Tomaszewska E, Muszyński S, Świątkiewicz M, Korytkowski Ł, Bonior J, Zelent M, Ayomide DS, Grabowska M. Kidney morphology and renal expression of aquaporins 2, 3 and 4 during cerulein – Induced chronic pancreatitis in pigs. Adv Med Sci. 2023; Sep 12; 68(2): 306-313. doi: 10.1016/j.advms.2023.09.002.

Konarska-Bajda K, Ceranowicz P, Cieszkowski J, Ginter G, Stempniewicz A, Gałązka K, Kuśnierz-Cabala B, Dumnicka P, Bonior J, Warzecha Z. Administration of Warfarin Inhibits the Development of Cerulein-Induced Edematous Acute Pancreatitis in Rats. Biomolecules. 2023; 13(6): 948. doi:10.3390/biom13060948.

Tomaszewska E, Świątkiewicz M, Muszyński S, Donaldson J, Ropka-Molik K, Arciszewski MB, Murawski M, Schwarz T, Dobrowolski P, Szymańczyk S, Dresler S, Bonior J. Repetitive Cerulein-Induced Chronic Pancreatitis in Growing Pigs- A Pilot Study. Int J Mol Sci. 2023; 24(9): 7715. doi: 10.3390/ijms24097715.

Patla G, Mazur-Biały AI, Humaj-Grysztar M, Bonior J. Chronic Vulvar Pain and Health-Related Quality of Life in Women with Vulvodynia. Life. 2023; 13 (2): 328; https://doi.org/10.3390/life13020328.

Trzos S, Link-Lenczowski P, Pocheć E. The role of N-glycosylation in B-cell biology and IgG activity. The aspects of autoimmunity and anti-inflammatory therapy. Front. Immunol. 2023; 27 July; 14:1188838; doi.org/10.3389/fimmu.2023.1188838.

Majewska-Szczepanik M, Kowalczyk P, Askenase PW, Szczepanik M. Natural killer cell-mediated contact dermatitis-like reaction induced by treatment with TLR3 ligand poly(I:C). Contact Dermatitis. 2023; Oct 89(4):230-240; doi.org/10.1111/cod.14380.

Wszystkie publikacje
dr hab. n. med. Joanna Bonior, prof. UJ

dr hab. n. med. Piotr Pierzchalski, prof. UJ

dr hab. n. med. Anna Leja-Szpak

dr hab. n. med. Monika Majewska-Szczepanik

dr n. biol. Ewelina Górowska-Wójtowicz

dr n. biol. Paweł Link-Lenczowski

dr n. med. Katarzyna Nawrot-Porąbka

dr n. med. Joanna Szklarczyk

mgr poł. Olga Śmiech-Michalec

mgr biol. Marta Góralska

Projekty badawcze

Aktualnie realizowane projekty:

1. Tytuł projektu: Alfa-mannozydazy szlaku N-glikozylacji białek w komórkach nabłonkowych przewodu pokarmowego. Badania nad ich rolą w modulowaniu glikomu oraz przepuszczalności bariery jelitowej w warunkach fizjologicznych i pod presją stanu zapalnego
Kierownik: dr n. biol. Paweł Link-Lenczowski
Rodzaj projektu: NCN SONATA Bis
Czas realizacji: 2023-2028


Projekty realizowane w latach ubiegłych:

1. Tytuł projektu: ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kierownik Wydziałowego Zespołu ds. realizacji projektu ZintegrUJ w Uniwersytecie Jagiellońskim-Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu: dr hab. n. med. Joanna Bonior, prof. UJ 
Nazwa konkursu: POWER
Rodzaj projektu: NCBiR
Czas trwania: 2018-2023

2. Tytuł projektu: Rola receptora AhR w odpowiedzi zapalnej komórek nowotworowych trzustki ludzkiej
Kierownik: dr hab. n. med. Anna Leja-Szpak
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2021-2023

3. Tytuł projektu: Poly(I:C) as a potential stimulator of NK cell action in mouse model of coronavirus infection
Kierownik: dr hab. n. med. Monika Majewska-Szczepanik, prof. dr hab. Krzysztof Pyrć
Rodzaj projektu: Interdyscyplinarna współpraca bio-medyczna – POB qLife (ID.UJ)
Czas trwania: 2021-2023

4. Tytuł projektu: Ocena statusu immunologicznego macicy oraz jego wpływ na przebieg ciąży u myszy traktowanych antybiotykiem lub dietą wysokotłuszczową
Kierownik: dr hab. n. med. Monika Majewska-Szczepanik
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2020-2023

5. Tytuł projektu: Próba oceny nowych markerów reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i ich zmian w przebiegu choroby
Kierownik: dr n. med. Joanna Szklarczyk
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2020-2023

6. Tytuł projektu: Rola swoistego receptora prostaty związanego z białkiem G (PSGR) w regulacji przejścia epitelialno-mezenchymalnego (EMT) towarzyszącego progresji nowotworowej w prostacie – badania in vitro
Kierownik: dr n. biol. Ewelina Górowska-Wójtowicz
Rodzaj projektu: Badania finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu MINIATURA 5
Czas trwania: 2020-2023

7. Tytuł projektu: Wykorzystanie ludzkiego modelu śluzówki przewodu pokarmowego do badania wpływu mikrobiomu na przebieg niespecyficznych stanów zapalnych jelita
Kierownik: dr hab. n. med. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2020-2021

8. Tytuł projektu: Wpływ wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz ćwiczeń leczniczych na sprawność funkcjonalną, poziom bólu oraz stężenie wybranych hormonów u pacjentów z chorobami reumatycznymi
Kierownik: dr n. o zdr. Marta Barłowska-Trybulec
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2020-2021

9. Tytuł projektu: Ocena oczekiwań pracodawców, odnośnie kompetencji i kwalifikacji absolwentów Zdrowia Publicznego w Polsce
Kierownik: mgr zdr. publ. Paulina Dusińska
Promotor: dr hab. n. med. Joanny Bonior, Prof. UJ
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2020-2021

10. Tytuł projektu: Wpływ zmiany okluzji na parametry koordynacji nerwowo-mięśniowej u pacjentów z dysfunkcjami odcinka szyjnego kręgosłupa
Kierownik: mgr fizjot. Joanna Byra
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2020-2021

11. Tytuł projektu: Tensegracja kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego oraz stopy i stawu skokowego
Kierownik: mgr fizjot. Katarzyna Bobak
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2020-2021

12. Tytuł projektu: Wpływ ekstraktów z Lentinus Edodes na szlaki apoptozy i mechanizmy zapalne w komórkach nowotworowych trzustki linii AR42J oraz PANC1
Kierownik: prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2019-2020

13. Tytuł projektu: Wpływ greliny na regulację odpowiedzi zapalnej oraz czynność zewnątrzwydzielniczą komórek pęcherzykowych trzustki linii AR42J
Kierownik: dr hab. n. med. Joanna Bonior, prof. UJ
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2017-2020

14. Tytuł projektu: Diagnostyka zespołu zaburzeń poposiłkowych (PDS) i zespołu bólu w nadbrzuszu (EPS) u chorych z zaburzeniami wydzielania egzogennego w przebiegu mukowiscydozy
Kierownik: mgr poł. Olga Śmiech
Promotor: dr hab. n. med. Joanny Bonior, Prof. UJ 
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2019-2020

15. Tytuł projektu: Udział markerów stanu zapalnego oraz substancji P w nasileniu bólu przewlekłego i niedokrwienia u pacjentów z chorobą niedokrwienną kończyn dolnych w odniesieniu do strategii radzenia sobie z nim
Kierownik: mgr piel. Małgorzata Paplaczyk
Promotor: dr hab. n. med. Joanny Bonior, Prof. UJ 
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2017-2019

16. Tytuł projektu: Aktywność proteolityczna astrocytów jako czynnik modulujacy reakcje neuronów w modelowych hodowlach in vitro
Kierownik: dr hab. n. med. Piotr Pierzchalski
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2015-2018

17. Tytuł projektu: Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej oraz ćwiczeń leczniczych na sprawność funkcjonalną, poziom bólu oraz stężenie wybranych hormonów u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowego
Kierownik: dr n. o zdr. Marta Barłowska-Trybulec
Rodzaj projektu: DC
Rok realizacji: 2018

18. Tytuł projektu: Stres a występowanie zaburzeń autoimmunologicznych tkanki łącznej na przykładzie chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów, toczniem rumieniowatym układowym oraz twardziną układową
Kierownik: mgr piel. Aldona Wróbel
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2017-2018

19. Tytuł projektu: Udział adipokin; adiponektyny i chemeryny w przebiegu ostrego zapalenia trzustki i trzustkowej kancerogenezy u szczura
Kierownik: prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek
Rodzaj projektu: DS
Czas trwania: 2015-2017

20. Tytuł projektu: Glikomiczna analiza procesu różnicowania komórek nabłonkowych jelita. Modulacyjna rola mikroRNA
Kierownik: dr n. biol. Paweł Link-Lenczowski
Nazwa konkursu: SONATA
Rodzaj projektu: NCN
Czas trwania: 2013-2017

21. Tytuł projektu: Potrzeby i poziom koherencji chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
Kierownik: mgr piel. Magdalena Staszkiewicz
Rodzaj projektu: DC
Rok realizacji: 2017

22. Tytuł projektu: Porównanie stanu funkcjonalnego dwóch grup pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa: leczonych inhibitorem TNF-alpha i metotrexatem
Kierownik: mgr piel. Marta Majorczyk
Rodzaj projektu: DC
Rok realizacji: 2017

23. Tytuł projektu: Analiza wpływu mutacji w genie CALR na profil glikozylacji leukocytów u chorych na nowotwory mieloproliferacyjne
Kierownik: dr n. biol. Paweł Link-Lenczowski
Rodzaj projektu: DC
Rok realizacji: 2017

24. Tytuł projektu: Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na sprawność funkcjonalną oraz osoczowe stężenie wybranych hormonów u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowego
Kierownik: mgr fizjot. Marta Barłowska-Trybulec
Rodzaj projektu: DC
Rok realizacji: 2016

25. Tytuł projektu: Analiza zmian N-glikozylacji glikoprotein oraz roli związanego z glikozylacją mechanizmu kontroli jakości białek w komórkowym modelu choroby Parkinsona in vitro
Kierownik: dr n. biol. Paweł Link-Lenczowski
Rodzaj projektu: DC
Czas trwania: 2015-2016

26. Tytuł projektu: Modulowanie procesów apoptotycznych w komórkach pęcherzykowych trzustki w przebiegu jej ostrego zapalenia
Kierownik: dr n. med. Joanna Bonior
Rodzaj projektu: MNiSW; BW
Czas trwania: 2007-2010

27. Tytuł projektu: Współdziałanie greliny i leptyny w zachowaniu integralności trzustki oraz w regulacji wydzielania enzymów trzustkowych
Kierownik: dr n. med. Joanna Bonior
Rodzaj projektu: MNiSW; KBN.
Czas trwania: 2004-2007

28. Tytuł projektu: Zmiany ekspresji genowej cytokin i białek szoku cieplnego (HSP) w komórkach pęcherzykowych trzustki w przebiegu ostrego zapalenia trzustki, mierzone metodą RT-PCR
Kierownik: dr n. med. Joanna Bonior
Rodzaj projektu: MNiSW; BW
Czas trwania: 2004-2006

29. Tytuł projektu: Konkurs grantowy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” na tworzenie i rozwijanie Akademickich Biur Karier
Kierownik: dr n. med. Joanna Bonior
Rodzaj projektu: MGPiPS
Czas trwania: 2002-2006

30. Tytuł projektu: Zmiany ekspresji genowej cytokin w komórkach pęcherzykowych trzustki, mierzone metodą RT-PCR
Kierownik: dr n. med. Joanna Bonior
Rodzaj projektu: MNiSW; BW
Czas trwania: 2001-2003

31. Tytuł projektu: Zmiany TNF-a i receptora leptynowego w komórkach pęcherzykowych trzustki
w warunkach prawidłowych i ostrego zapalenia trzustki mierzone metodą RT-PCR
Kierownik: mgr piel. Joanna Bonior
Rodzaj projektu: MNiSW; BW
Rok realizacji: 2000