Nauka

Wybrane publikacje
Wszystkie publikacje
 
Projekty badawcze

Aktualnie realizowane projekty:

1. Tytuł projektu: Ocena powikłań oraz jakości życia chorych po laparoskopowych i otwartych resekcjach jelita grubego z powodu raka
Kierownik: dr n. med. Tomasz Gach
Rodzaj projektu: własny
Czas trwania: 2023-2024

2. Tytuł projektu: Global Cohort Study: Hernias, Pathway and Planetary Outcomes for Inguinal Hernia Surgery. A multicentre prospective study with inguinal hernia patients
Rodzaj projektu: badanie wieloośrodkowe
Czas trwania: od 30.01.2023

3. Tytuł projektu: Global Evaluation of Cholecystectomy Knowledge and Outcomes (GECKO). A global prospective cohort study on cholecystectomy
Rodzaj projektu: badanie wieloośrodkowe
Czas trwania: od 31.07.2023

4. Tytuł projektu: Znaczenie śródoperacyjnej fluorescencyjnej angiografii zielenią indocyjaninową w ocenie ukrwienia jelita grubego podczas laparoskopowych operacji onkologicznych
Kierownik: lek. Paweł Bogacki
Rodzaj projektu: własny
Czas trwania: od 2020

5. Tytuł projektu: Ocena charakteru zmian patologicznych w czasie rzeczywistym podczas kolonoskopii i jej wpływ na dobór metody leczenia – badanie prospektywne randomizowane
Kierownik: dr hab. n. med. Mirosław Szura, prof. UJ
Rodzaj projektu: statutowy
Czas trwania: od 2019

6. Tytuł projektu: The European Polyp Surveillance (EPoS) trial – wieloośrodkowe badanie z randomizacją dotycząca nadzoru onkologicznego polipów jelita grubego
Kierownik: dr hab. n. med. Mirosław Szura, prof. UJ
Rodzaj projektu: projekt międzynarodowy prowadzony przez University of Oslo
Czas trwania: od 2015


Projekty realizowane w latach ubiegłych:

1. Tytuł projektu: Heterogenność immunologiczna w tkance guza w porównaniu do niezmienionych nowotworowo tkanek. Badanie „efekt obszaru” (field effect) w raku jelita grubego (RJG) na poziomie receptorów TCR
Kierownik: dr n. med. Tomasz Gach
Rodzaj projektu: statutowy
Czas trwania: 2019-2020