Nauka

 Wybrane publikacje
 Wszystkie publikacje
 
 Projekty badawcze
 1. Tytuł projektu: The European Polyp Surveillance (EPoS) trial – wieloośrodkowe badanie z randomizacją dotycząca nadzoru onkologicznego polipów jelita grubego.
  Kierownik: dr hab. n. med. Mirosław Szura, prof. UJ
  Rodzaj projektu: projekt międzynarodowy prowadzony przez University of Oslo
  Czas trwania: od 2015
 2. Tytuł projektu: Ocena charakteru zmian patologicznych w czasie rzeczywistym podczas kolonoskopii i jej wpływ na dobór metody leczenia – badanie prospektywne randomizowane.
  Kierownik: dr hab. n. med. Mirosław Szura, prof. UJ
  Rodzaj projektu: statutowy
  Czas trwania: od 2019
 3. Tytuł projektu: Rola biosygnałów w ocenie roli układu autonomicznego u pacjentów poddawanych leczeniu operacyjnemu z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego.
  Kierownik: dr hab. n. med. Mirosław Szura, prof. UJ
  Rodzaj projektu: projekt prowadzony we współpracy z Akademią Górniczo – Hutniczą
  Czas trwania: 2019-2020
 4. Tytuł projektu: Heterogenność immunologiczna w tkance guza w porównaniu do niezmienionych nowotworowo tkanek. Badanie „efekt obszaru” (field effect) w raku jelita grubego (RJG) na poziomie receptorów TCR
  Kierownik: dr n. med. Tomasz Gach
  Rodzaj projektu: statutowy
  Czas trwania: 2019-2020
 5. Tytuł projektu: Znaczenie śródoperacyjnej fluorescencyjnej angiografii zielenią indocyjaninową w ocenie ukrwienia jelita grubego podczas laparoskopowych operacji onkologicznych.
  Kierownik: lek. Paweł Bogacki
  Rodzaj projektu: własny
  Czas trwania: 2020-2021
Wielkość fontu
Kontrast