Nauka

Wybrane publikacje
Strzępa A, Gurski CJ, Dittel LJ, Szczepanik M, Pritchard KA Jr, Dittel BN. Neutrophil-Derived Myeloperoxidase Facilitates Both the Induction and Elicitation Phases of Contact Hypersensitivity. Front Immunol. 2021 Jan 25;11:608871. doi: 10.3389/fimmu.2020.608871. PMID: 33569056; PMCID: PMC7868335.

Wszystkie publikacje
prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik

dr Anna Strzępa

dr Małgorzata Bodaszewska-Lubaś

Projekty badawcze

Aktualnie realizowane projekty:

1. Tytuł projektu: Wpływ zahamowania pompy protonowej na odpowiedź immunologiczną w modelu nadwrażliwości kontaktowej (CHS) u myszy.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2021-2022
2. Tytuł projektu: Ocena wpływu metabolitów mikrobioty na różnicowanie się granulocytów w szpiku kostnym.
Kierownik: dr Anna Strzępa
Rodzaj projektu: NCN
Czas realizacji: 2020-2022

Projekty realizowane w ubiegłych latach:

1. Tytuł projektu: Wpływ metabolitów bakteryjnych na przebieg reakcji zapalnej w mysim modelu łuszczycy.
Kierownik: dr Anna Strzępa
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2020-2021
2. Tytuł projektu: Ocena statusu immunologicznego macicy oraz jego wpływu na przebieg ciąży u myszy traktowanych antybiotykiem lub dietą wysokotłuszczową.
Kierownik: dr hab. Monika Majewska-Szczepanik
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2020-2021
3. Tytuł projektu: Wpływ otyłości indukowanej dietą wysokotłuszczową (HFD) na rozwój kolagenowego zapalenia stawów (CIA) u myszy.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2019-2020
4. Tytuł projektu: Wpływ otyłości indukowanej dietą wysokotłuszczową (DIO) na reakcję nadwrażliwości kontaktowej (CHS) u myszy TLR2-/-B6 z defektem odporności wrodzonej.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2017-2018
5. Tytuł projektu: Wpływ otyłości indukowanej dietą wysokotłuszczową (HFD) na rozwój kolagenowego zapalenia stawów (CIA) u myszy.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2017-2018
6. Tytuł projektu: Badania nad źródłem Th2-modulującym właściwości flory jelitowej po doustnej aplikacji antybiotyku u myszy młodych.
Kierownik: dr Anna Strzępa
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2017-2018
7. Tytuł projektu: Terapia stwardnienia rozsianego poprzez transdermalną stymulację peptydami mielinowymi.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: NCBiR, STRATEGMED
Czas realizacji: 01.05.2015-31.08.2019
8. Tytuł projektu: Wpływ otyłości na reakcję nadwrażliwości kontaktowej (CHS) u myszy.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2014-2016
9. Tytuł projektu: Wpływ naturalnej flory jelitowej na reakcję nadwrażliwości kontaktowej (CHS) u myszy.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2014-2016
10. Tytuł projektu: Rola receptorów Toll-podobnych (TLR) w reakcji nadwrażliwości kontaktowej (CHS) Th-1 zależnej.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: NCN
Czas realizacji: 2013-2017
11. Tytuł projektu: Wpływ otyłości na reakcję nadwrażliwości kontaktowej (CHS) u myszy. Rola odporności wrodzonej.
Kierownik: dr Monika Majewska-Szczepanik
Rodzaj projektu: MNiSW
Czas realizacji: 2013-2016
12. Tytuł projektu: Wpływ częściowej eliminacji naturalnej flory jelitowej na produkcję antygenowo swoistych przeciwciał w modelu atopowego zapalenia skóry u myszy.
Kierownik: dr Anna Strzępa
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2013-2014
13. Tytuł projektu: Mechanizmy reakcji nadwrażliwości kontaktowej (CS) z udziałem komórek NK stymulowanych ligandami receptorów TLR u myszy. Implikacje kliniczne.
Kierownik: dr Monika Majewska-Szczepanik
Rodzaj projektu: NCN
Czas realizacji: 2012-2016
14. Tytuł projektu: Skin-induced tolerance as a new therapeutic approach to treat collagen induced arthritis (CIA) in humanized HLA-DR4-Tg mice. Clinical implications.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: NCN
Czas realizacji: 2012-2015
15. Tytuł projektu: Rola endogennych glikolipidów w stymulacji komórek NKT odpowiedzialnych za inicjację reakcji nadwrażliwości kontaktowej (CS) u myszy.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2012-2013
16. Tytuł projektu: Influence of natural gut flora on the regulation of contact sensitivity (CS) in mice.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: NCN
Czas realizacji: 2011-2014
17. Tytuł projektu: Role of IL-17A in positive regulation of cell mediated immune response in animal model of contact hypersensitivity.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: MNiSW
Czas realizacji: 2011-2014
18. Tytuł projektu: Mechanizmy zaangażowane w przełamaniu naskórnie indukowanego stanu tolerancji immunologicznej. Rola IL-17A.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2011-2013
19. Tytuł projektu: Badania nad mechanizmami pozytywnej regulacji reakcji nadwrażliwości kontaktowej (CS) przez limfocyty TCRγδ – Rola IL-17.
Kierownik: dr Anna Strzępa
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2011-2012
20. Tytuł projektu: Mechanisms of skin induced tolerance in animal model of Tc1 mediated contact hypersensitivity.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: MNiSW
Czas realizacji: 2010-2013
21. Tytuł projektu: Mechanizmy negatywnej regulacji odpowiedzi immunologicznej w modelu zwierzęcym choroby Crohn’a-implikacje kliniczne.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2010
22. Tytuł projektu: Mechanizmy reakcji nadwrażliwości kontaktowej (CS) z udziałem komórek NK u myszy oraz jej negatywna regulacja.
Kierownik: dr Monika Majewska
Rodzaj projektu: MNiSZ (grant indywidualny)
Czas realizacji: 2009-2012
23. Tytuł projektu: Rola IL-17 w przełamaniu naskórnie indukowanego stanu tolerancji immunologicznej. Implikacje kliniczne.
Kierownik: dr Anna Strzępa
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2009
24. Tytuł projektu: Udział oksygenazy hemowej HO-1 w regulacji odpowiedzi komórkowej w modelu nadwrażliwości kontaktowej.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2008-2009
25. Tytuł projektu: Role of TLR ligands in negative regulation of Th2 mediated inflammatory response in animal model of atopic dermatitis and asthma.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: KBN
Czas realizacji: 2007-2010
26. Tytuł projektu: Mechanisms involved in suppression induced via epicutaneous application of antigen in an animal model of rheumatoid arthritis in mice (CIA).
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: KBN
Czas realizacji: 2007-2009
27. Tytuł projektu: Rola „limfocytów odpowiedzi nieswoistej” [innate like lymphocytes (ILL) w reakcji nadwrażliwości kontaktowej Tc1 zależnej.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2007
28. Tytuł projektu: Influence of different populations of T lymphocytes on biological activity of mouse peritoneal macrophages.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: KBN
Czas realizacji: 2005-2008
29. Tytuł projektu: Mechanisms involved in negative regulation of the immune response during animal model of arthritis (CIA) – clinical implications.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: KBN
Czas realizacji: 2005-2008
30. Tytuł projektu: Rola komórek NK-T w odpowiedzi limfocytów B-1 na lipopolisacharyd (LPS).
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2005-2006
31. Tytuł projektu: Role of B1 cells in regulation of the immune response during animal model of multiple sclerosis (EAE).
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: KBN
Czas realizacji: 2004-2007
32. Tytuł projektu: Rola komórek NK-T w odpowiedzi limfocytów B-1 na lipopolisacharyd (LPS).
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2005-2006
33. Tytuł projektu: The role of Toll like receptors (TLR) in overcoming suppression induced via epicutaneous immunization. Clinical implications of both skin induced tolerance and immunopotentiation.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: KBN
Czas realizacji: 2003-2006
34. Tytuł projektu: Mechanisms of skin induced tolerance via epicutaneous immunization with protein antigen in animal model of multiple sclerosis (EAE).
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: KBN
Czas realizacji: 2003-2005
35. Tytuł projektu: Rola komórek NK-T w inicjacji reakcji nadwrażliwości kontaktowej.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2003-2004
36. Tytuł projektu: Role of B1 cells in the initiation of contact hypersensitivity.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: KBN
Czas realizacji: 2002-2005
37. Tytuł projektu: Regulation of the immune responses involved in the pathomechanism of experimental model of multiple sclerosis in mice (EAE).
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: KBN
Czas realizacji: 2000-2003
38. Tytuł projektu: Experimental model of inflammatory bowel disease.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
Rodzaj projektu: KBN
Czas realizacji: 1996-1999


Staże zagraniczne
Visiting professor, Yale University, School of Medicine w latach 1992-2016 (łącznie ponad 7 lat). Początkowo jako Ph.D. student, postoctoral fellow, a od 1999 jako visiting professor
Visiting scientist, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Department of Parasitology, Immunology Unit, 1998.
Visiting Scientist, Department of Immunobiology and Virology, Wurzburg Univesity, Wurzburg, Germany, 1991.
Francja; CNRS, Centre de Biophysique Moléculare: 1.03.2007-30.08.2007, staż.
USA, Blood Research Institute of Wisconsin and Medical College of Wisconsin, staż podoktorski: 6.07.2015- 30.06.2017.
USA, Blood Research Institute of Wisconsin and Medical College of Wisconsin, staż podoktorski: 04.06.2018- 14.09.2018.
USA, Blood Research Institute of Wisconsin and Medical College of Wisconsin, staż podoktorski: 3.06.2019- 13.09.2019.


Nagrody i wyróżnienia
Laur Jagielloński w dziedzinie nauk medycznych 2021.
Nagroda Rektora UJ za całokształt dorobku oraz za osiągnięcia naukowe 2019 (indywidualna II stopnia).
Nagroda Zespołowa Rektora UJ (naukowa) 2018.
Nagroda za działalność naukową przyznana przez Prorektora UJ CM (indywidualna) 2015.
Nagroda Rektora UJ I stopnia (naukowa, indywidualna) 2010, 2012 oraz 2013.
Nagroda Ministra Zdrowia, 2009.
Nagroda Polskiej Akademii Nauk 2003.
Nagroda Browicza Polskiej Akademii Umiejętności 2000.
Research Grant from Kosciuszko Foundation, New York 1999-2000.
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 1999.
Tempus Research Grant, Belgium, 1998.
Award of Polish Society for Immunology for young scientist – participation in Spring Meeting of British Society for Immunology, Sheffield 1992.
Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe- 3 grudnia 2018 rok.
Gallagher Fellowship (stypendium im. Richard’a Gallagher’a)- Versiti’s Blood Research Institute; 2015/2016.
Gallagher Fellowship (stypendium im. Richard’a Gallagher’a)- Versiti’s Blood Research Institute; 2016/2017