Praktyki zawodowe

Indywidualna realizacja praktyki

Odbycie praktyki w wybranej przez studenta instytucji innej niż wskazana przez uczelnię, możliwe jest wyłącznie w wyjątkowych przypadkach i po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dyrekcji Instytutu, zgodnie z poniższą procedurą:

Wielkość fontu
Kontrast