Zgłaszanie prac/Punkty edukacyjne

Informujemy,że za udział w konferencji przysługuje 11 punktów edukacyjnych – za udział w warsztatach kolejne 6 pkt.

Termin nadsyłania streszczeń prac do prezentacji ustnej i plakatowej: do dnia 30.04.2020r.

Wytyczne dotyczące streszczeń:

– w języku polskim i angielskim,
– w objętości 250 słów,
– czcionka – Times New Roman,
– interlinia 1,5,
– w układzie:
– tytuł (WIELKIE LITERY 14 pkt., BOLD),
– autorzy [12 pkt.],
– nazwa jednostki [12 pkt.],
– tekst streszczenia,
(wprowadzenie, materiał i metody, wyniki badań, wnioski) [12pkt.].

PLAKATY

Ze względu, iż wymiary standu do prezentacji plakatu wynoszą (wys. x szer.) 250 x 100 cm, zgłoszone plakaty nie powinny przekraczać tego rozmiaru (standardowy wymiar plakatu 100-110 x 70-80 cm)

Plakat można mocować jedynie taśmą samoprzylepną.

Plakat powinien zawierać:

Praca badawcza
Imiona i nazwiska autorów oraz afiliację,
Tytuł pracy,
Wstęp,
Cel pracy,
Materiał i metody,
Wyniki,
Wnioski.

Praca poglądowa
Imiona i nazwiska autorów oraz afiliację,
Tytuł pracy,
Wstęp,
Cel pracy,
Metody,
Omówienie (treść pracy),
Podsumowanie

Prosimy o przesyłanie materiałów na adres e mail:

jagiellonskawiosna@cm-uj.krakow.pl

PUBLIKACJA PRAC

Informujemy, że istnieje możliwość publikacji pełnych wersji prac naukowych w recenzowanym czasopiśmie naukowym „Sztuka leczenia” (5 pkt MNiSW).

Wytyczne dla autorów chętnych do publikacji w czasopiśmie „Sztuka leczenia” znajdują się na stronie www czasopisma. 

Przyjmowane będą prace odpowiadające profilowi czasopisma zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej.

Autorów chętnych do publikacji prac prosimy o przesyłanie materiałów na ww. adres e mail.

Termin nadsyłania streszczeń do dnia 30.04.2020r.