Nauka

Wybrane publikacje

Maga M, Wachsmann-Maga A, Batko K, Włodarczyk A, Kłapacz P, Krężel J, Szopa N, Sliwka A. Impact of Blood-Flow-Restricted Training on Arterial Functions and Angiogenesis—A Systematic Review with Meta-Analysis. Biomedicines. 2023; 11(6):1601; doi.org/10.3390/biomedicines11061601.

Kaszuba J, Kaszuba M, Brzyski P, Kusior M, Krośniak M, Lis G, Cichocka-Jarosz, E. Stinging insect identification in children with Hymenoptera venom allergy and their parents. Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii. 2023; 40(2):234-240; doi:10.5114/ada.2022.123317

Kaszuba M, Madej N, Pilinski R, Sliwka A. Post-COVID-19 Symptoms in Adults with Asthma—Systematic Review. Biomedicines. 2023; 11(8):2268; doi.org/10.3390/biomedicines11082268.

Maga M, Schönborn M, Wachsmann-Maga A, Śliwka A, Krężel J, Włodarczyk A, Olszewska M, Nowobilski R. Stimulation of the Vascular Endothelium and Angiogenesis by Blood-Flow-Restricted Exercise. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2022; 19(23):15859; doi.org/10.3390/ijerph192315859.

Kulesa-Mrowiecka M, Barański R, Kłaczyński M. sEMG and vibration system monitoring for differential diagnosis in temporomandibular joint disorders. Sensors. 2022; 22(10): 3811; doi.org/10.3390/s22103811.

Przybyszowski M, Piliński R, Śliwka A, Polczyk R, Nowobilski R, Sladek K, Bochenek G. The impact of clinical and psychological factors on asthma control: the experience of a single asthma center in Poland. J Asthma. 2022; 59(2): 407-17; doi:10.1080/02770903.2020.1841791.

Kulesa-Mrowiecka M, Barański R, Kłaczyński M. sEMG and vibration system monitoring for differential diagnosis in temporomandibular joint disorders. Sensors. 2022; 22(10): 3811; doi:10.3390/s22103811

Kulesa-Mrowiecka M. Dysfunkcje czaszkowo-żuchwowe. Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja. Wyd. I, 2022; PZWL Wydawnictwo Lekarskie.

Wszystkie publikacje


Projekty badawcze

Aktualnie realizowane projekty:

1. Tytuł projektu: Opracowanie protokołu prewencyjnego, pozwalającego na wykrycie osób z grupy ryzyka zakrzepicą żylną w przebiegu zespołów naczyniowych górnego otworu klatki piersiowej. Wdrożenie fizjoterapii jako formy leczenia zachowawczego i działania prewencyjnego
Kierownik: dr hab. n. med. i n. o zdr. Agnieszka Śliwka
Rodzaj projektu: badania statutowe
Czas realizacji: 2023-2024


Projekty realizowane w latach ubiegłych:

1. Tytuł projektu: Ocena stylu życia i innych czynników predysponujących oraz ich wpływ na występowanie i proces rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu czynnościowego narządu żucia ze szczególnym uwzględnieniem oceny zjawisk akustycznych w stawach skroniowo-żuchwowych
Kierownik: dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
Rodzaj projektu: praca statutowa
Czas realizacji: 2022-2023

2. Tytuł projektu: Ocena napędu oddechowego u pacjentów po przebytym COVID-19
Kierownik: dr n. med. Marek Kaszuba
Rodzaj projektu: praca statutowa
Czas trwania: 2020-2022

3. Tytuł projektu: Procesy zapalno-zakrzepowe a występowanie niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z wielopoziomową miażdżycą zarostową tętnic
Kierownik: lek. Mikołaj Maga
Rodzaj projektu: NCN Preludium 17, 2019/35/N/NZ5/02480
Czas trwania: 2020-2022

4. Tytuł projektu: Ocena wpływu fizjoterapii aktywizującej mięśnie stabilizacji centralnej na wartości napędu oddechowego u osób z niedowładem połowiczym
Kierownik: dr n. kf. Agnieszka Śliwka
Rodzaj projektu: projekt statutowy i grant międzynarodowy IBITA
Czas trwania: 2018-2022

5. Tytuł projektu: Ocena napędu oddechowego w różnych okresach astmy z uwzględnieniem fenotypu choroby
Kierownik: dr n. med. Marek Kaszuba
Rodzaj projektu: praca statutowa
Czas trwania: 2020-2021

6. Tytuł projektu: Ocena funkcji śródbłonka naczyniowego z uwzględnieniem roli komórek proegenitorowych śródbłonka i syntezy leukotrienów u pacjentów z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych po leczeniu wewnątrznaczyniowym
Kierownik: Agnieszka Wachsmann, członek zespołu: lek. Mikołaj Maga
Rodzaj projektu: NCN (Preludium 14, 2017/27/N/NZ5/02191)
Czas trwania: 2018-2021

7. Tytuł projektu: Ocena efektów nadzorowanego treningu na bieżni ruchomej u chorych z chromaniem przestankowym z uwzględnieniem stanu czynnościowego układu oddechowego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Roman Nowobilski
Rodzaj projektu: praca statutowa
Czas trwania: 2015-2021

8. Tytuł projektu: Wpływ interwałowego treningu fizycznego z zastosowaniem okluzji naczyń oraz chłodzenia na funkcje śródbłonka u pacjentów z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych
Kierownik: lek. Mikołaj Maga
Rodzaj projektu: Dotacja celowa MNiSW dla Młodych Naukowców i Doktorantów (K/DSC/005360)
Czas trwania: 2018-2020

9. Tytuł projektu: Wpływ zróżnicowanych metod usprawniania na nasilenie wrażeń fantomowych u dorosłych po amputacjach kończyn z powodów urazowych i naczyniowych
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Roman Nowobilski
Rodzaj projektu: projekt statutowy
Czas trwania: 2016-2019

10. Tytuł projektu: Ocena wpływu rehabilitacji pulmonologicznej z muzykoterapią na stan czynnościowy układu oddechowego, stężenie wybranych markerów zapalnych i kortyzolu w krwi chorych na astmę
Kierownik: dr n. kf. Agnieszka Śliwka
Rodzaj projektu: projekt statutowy
Czas trwania: 2016-2018

11. Tytuł projektu: Ocena wpływu rehabilitacji pulmonologicznej z muzykoterapią na kontrolę przebiegu astmy, percepcję objawów, stan psychiczny oraz patofizjologię choroby
Kierownik: dr n. kf. Agnieszka Śliwka
Rodzaj projektu: projekt statutowy
Czas trwania: 2013-2015