Nauka

Wybrane publikacje

Przybyszowski M, Piliński R, Śliwka A, Polczyk R, Nowobilski R, Sladek K, Bochenek G. The impact of clinical and psychological factors on asthma control: the experience of a single asthma center in Poland. J Asthma. 2022; 59(2): 407-17; doi:10.1080/02770903.2020.1841791.

Kulesa-Mrowiecka M, Barański R, Kłaczyński M. sEMG and vibration system monitoring for differential diagnosis in temporomandibular joint disorders. Sensors. 2022; 22(10): 3811; doi:10.3390/s22103811

Śliwka A, Kaszuba M, Piliński R, Pieniążek M, Batkiewicz M, Marciniak K, Bochenek G, Nowobilski R. The comparison between pulmonary rehabilitation with music therapy and pulmonary rehabilitation alone on respiratory drive, cortisol level and asthma control in patients hospitalized with asthma exacerbation. J Asthma. 2021; 58(10): 1367-76; doi: 10.1080/02770903.2020.1789874.

Gregorczyk-Maga I, Szustkiewicz-Karon A, Kaszuba M, Januszek R, Rahnama M, Jurczak A, Maga P. Prognostic markers of post-traumatic dental external root resorption in children – a pilot study. Dental Traumatology. 2021; 31(5): 699-705; doi:10.1111/edt.12682.

Kulesa-Mrowiecka M, Piech J, Dowgierd K, Myśliwiec A. Physical therapy of temporomandibular disorder in a child with arthrogryposis multiplex congenita: A case report and literature review. Cranio. 2021; 21: 1-8; doi: 10.1080/08869634.2021.1890453.


Wszystkie publikacje


Projekty badawcze

Aktualnie realizowane projekty:

1. Tytuł projektu: Ocena stylu życia i innych czynników predysponujących oraz ich wpływ na występowanie i proces rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu czynnościowego narządu żucia ze szczególnym uwzględnieniem oceny zjawisk akustycznych w stawach skroniowo-żuchwowych
Kierownik: Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
Rodzaj projektu: praca statutowa
Czas realizacji: 2022-2023

2. Tytuł projektu: Ocena napędu oddechowego u pacjentów po przebytym COVID-19
Kierownik: dr n. med. Marek Kaszuba
Rodzaj projektu: praca statutowa
Czas trwania: 2020-2022

3. Tytuł projektu: Procesy zapalno-zakrzepowe a występowanie niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z wielopoziomową miażdżycą zarostową tętnic
Kierownik: lek. Mikołaj Maga
Rodzaj projektu: NCN Preludium 17, 2019/35/N/NZ5/02480
Czas trwania: 2020-2022

4. Tytuł projektu: Ocena wpływu fizjoterapii aktywizującej mięśnie stabilizacji centralnej na wartości napędu oddechowego u osób z niedowładem połowiczym
Kierownik: dr n. kf. Agnieszka Śliwka
Rodzaj projektu: projekt statutowy i grant międzynarodowy IBITA
Czas trwania: 2018-2022


Projekty realizowane w latach ubiegłych:

1. Tytuł projektu: Ocena napędu oddechowego w różnych okresach astmy z uwzględnieniem fenotypu choroby
Kierownik: dr n. med. Marek Kaszuba
Rodzaj projektu: praca statutowa
Czas trwania: 2020-2021

2. Tytuł projektu: Ocena funkcji śródbłonka naczyniowego z uwzględnieniem roli komórek proegenitorowych śródbłonka i syntezy leukotrienów u pacjentów z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych po leczeniu wewnątrznaczyniowym
Kierownik: Agnieszka Wachsmann, członek zespołu: lek. Mikołaj Maga
Rodzaj projektu: NCN (Preludium 14, 2017/27/N/NZ5/02191)
Czas trwania: 2018-2021

3. Tytuł projektu: Ocena efektów nadzorowanego treningu na bieżni ruchomej u chorych z chromaniem przestankowym z uwzględnieniem stanu czynnościowego układu oddechowego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Roman Nowobilski
Rodzaj projektu: praca statutowa
Czas trwania: 2015-2021

4. Tytuł projektu: Wpływ interwałowego treningu fizycznego z zastosowaniem okluzji naczyń oraz chłodzenia na funkcje śródbłonka u pacjentów z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych
Kierownik: lek. Mikołaj Maga
Rodzaj projektu: Dotacja celowa MNiSW dla Młodych Naukowców i Doktorantów (K/DSC/005360)
Czas trwania: 2018-2020

5. Tytuł projektu: Wpływ zróżnicowanych metod usprawniania na nasilenie wrażeń fantomowych u dorosłych po amputacjach kończyn z powodów urazowych i naczyniowych
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Roman Nowobilski
Rodzaj projektu: projekt statutowy
Czas trwania: 2016-2019

6. Tytuł projektu: Ocena wpływu rehabilitacji pulmonologicznej z muzykoterapią na stan czynnościowy układu oddechowego, stężenie wybranych markerów zapalnych i kortyzolu w krwi chorych na astmę
Kierownik: dr n. kf. Agnieszka Śliwka
Rodzaj projektu: projekt statutowy
Czas trwania: 2016-2018

7. Tytuł projektu: Ocena wpływu rehabilitacji pulmonologicznej z muzykoterapią na kontrolę przebiegu astmy, percepcję objawów, stan psychiczny oraz patofizjologię choroby
Kierownik: dr n. kf. Agnieszka Śliwka
Rodzaj projektu: projekt statutowy
Czas trwania: 2013-2015