Nauka

 Wybrane publikacje

Waligora M, Bala MM, Koperny M, Wasylewski MT, Strzebonska K, Jaeschke RR, Wozniak A, Piasecki J, Sliwka A, Mitus JW, Polak M, Nowis D, Fergusson D, Kimmelman J. Risk and surrogate benefit for pediatric Phase I trials in oncology: A systematic review with meta-analysis. PLoS Med. 2018 Feb 20;15(2):e1002505.

Sliwka A, Jankowski M, Gross-Sondej I, Storman M, Nowobilski R, Bala MM. Once-daily long-acting beta₂-agonists/inhaled corticosteroids combined inhalers versus inhaled long-acting muscarinic antagonists for people with chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Aug 24;8(8):CD012355.

Kaszuba, M., Śliwka, A., Piliński, R., Kościelniak, J., Maga, P., Bochenek, G., & Nowobilski, R. (2019). The comorbidity of chronic obstructive pulmonary disease and peripheral artery disease–a systematic review. COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease16(3-4), 292-302.

 Wszystkie publikacje

 
 Projekty badawcze
 1. Tytuł projektu: Procesy zapalno-zakrzepowe a występowanie niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z wielopoziomową miażdżycą zarostową tętnic
  Kierownik: lek. Mikołaj Maga
  Rodzaj projektu: NCN Preludium 17, 2019/35/N/NZ5/02480
  Czas trwania: 2020-2022

 2. Tytuł projektu: Ocena napędu oddechowego w różnych okresach astmy z uwzględnieniem fenotypu choroby
  Kierownik: dr n. med. Marek Kaszuba
  Rodzaj projektu: praca statutowa
  Czas trwania: 2020-2021

 3. Tytuł projektu: Ocena wpływu fizjoterapii aktywizującej mięśnie stabilizacji centralnej na wartości napędu oddechowego u osób z niedowładem połowiczym
  Kierownik: dr n. kf. Agnieszka Śliwka
  Rodzaj projektu: projekt statutowy
  Czas trwania: 2019-2020

 4. Tytuł projektu: Ocena funkcji śródbłonka naczyniowego z uwzględnieniem roli komórek proegenitorowych śródbłonka i syntezy leukotrienów u pacjentów z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych po leczeniu wewnątrznaczyniowym
  Kierownik: Agnieszka Wachsmann, członek zespołu: lek. Mikołaj Maga
  Rodzaj projektu: NCN (Preludium 14, 2017/27/N/NZ5/02191)
  Czas trwania: 2018-2021

 5. Tytuł projektu: Wpływ interwałowego treningu fizycznego z zastosowaniem okluzji naczyń oraz chłodzenia na funkcje śródbłonka u pacjentów z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych
  Kierownik: lek. Mikołaj Maga
  Rodzaj projektu: Dotacja celowa MNiSW dla Młodych Naukowców i Doktorantów (K/DSC/005360)
  Czas trwania: 018-2020

 6. Tytuł projektu: Wpływ zróżnicowanych metod usprawniania na nasilenie wrażeń fantomowych u dorosłych po amputacjach kończyn z powodów urazowych i naczyniowych
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Roman Nowobilski
  Rodzaj projektu: projekt statutowy
  Czas trwania: 2016-2019

 7. Tytuł projektu: Ocena wpływu rehabilitacji pulmonologicznej z muzykoterapią na stan czynnościowy układu oddechowego, stężenie wybranych markerów zapalnych i kortyzolu w krwi chorych na astmę
  Kierownik: dr n. kf. Agnieszka Śliwka
  Rodzaj projektu: 
  Czas trwania: 2016-2018

 8. Tytuł projektu: Ocena efektów nadzorowanego treningu na bieżni ruchomej u chorych z chromaniem przestankowym z uwzględnieniem stanu czynnościowego układu oddechowego
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Roman Nowobilski
  Rodzaj projektu: praca statutowa
  Czas trwania: 2015 – 2021

 9. Tytuł projektu: Ocena wpływu rehabilitacji pulmonologicznej z muzykoterapią na kontrolę przebiegu astmy, percepcję objawów, stan psychiczny oraz patofizjologię choroby
  Kierownik: dr n. kf. Agnieszka Śliwka
  Rodzaj projektu: projekt statutowy
  Czas trwania: 2013-2015
Wielkość fontu
Kontrast