Pracownicy Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej

Kierownik Kliniki

kuzdzalj_fot

prof. dr hab. med. Jarosław Kużdżał
profesor zwyczajny
e-mail: jaroslaw.kuzdzal@uj.edu.pl
Dyżury, harmonogram: USOS

Sekretariat

mgr Magdalena Mazur
samodzielny referent
e-mail: magdalena.1.mazur@uj.edu.pl
tel. +48 (12) 614 20 28

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

dr hab. n. med. Janusz Włodarczyk
adiunkt
e-mail: janusz.wlodarczyk@uj.edu.pl
Dyżury, harmonogram


dr n. med. Mirosław Janczura
asystent
e-mail: miroslaw.janczura@uj.edu.pl
Dyżury, harmonogram


dr n. med. Piotr Kocoń
asystent
e-mail: piotr.kocon@uj.edu.pl
Dyżury, harmonogram