Pracownicy Zakładu Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych

p.o. Kierownika Zakładu

nowobilskiR_fot

prof. dr hab. n. o zdr. Roman Nowobilski
profesor zwyczajny
e-mail: roman.nowobilski@uj.edu.pl
Dyżury, harmonogram

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

sliwkaa_fot

dr hab. n. med. i n. o zdr. Agnieszka Śliwka
adiunkt
e-mail: agnieszka.sliwka@uj.edu.pl
Dyżury, harmonogram


kulesa_foto

dr hab. n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
adiunkt
e-mail: m.kulesa-mrowiecka@uj.edu.pl
Dyżury, harmonogram


kaszubam_fot

dr n. med Marek Kaszuba
adiunkt
e-mail: marek.kaszuba@uj.edu.pl
Dyżury, harmonogram


pilinskir_fot

mgr reh. ruchowej Rafał Piliński
asystent
e-mail: rafal.pilinski@uj.edu.pl
Dyżury, harmonogram

Pracownicy dydaktyczni

plewa_fot

dr n. kf. Alicja Plewa
wykładowca
e-mail: alicja.plewa@uj.edu.pl
Dyżury, harmonogram

Doktoranci

madejn_fot

mgr fizjot. Natalia Madej
e-mail: natalia.madej@student.uj.edu.plmagam_fot

lek. Mikołaj Maga
e-mail: mikolaj.maga@doctoral.uj.edu.plmajkowalm_fot

mgr fizjot. Maria Maj-Kowal
e-mail: maria.maj@student.uj.edu.plplewaw_fot

mgr fizjot. Wioletta Plewa
e-mail: wioletta.plewa@student.uj.edu.plplewaw_fot

mgr fizjot. Magdalena Zalewska