Klinika Chirurgii

tel.: +48 (12) 379 71 45

Klinika Chirurgii

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie

ul. Trynitarska 11, 31-061 Kraków

MAPA DOJAZDU


PRACOWNICY
DYDAKTYKA
NAUKA
GALERIA