Kampania edukacyjna “Studencie! Czy zgrzytasz zębami?”

Kampania edukacyjna zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii i Neurorehabilitacji- “Studencie! Czy zgrzytasz zębami?””.

Badania przeprowadzono w marcu 2014 roku na 4 krakowskich uczelniach: Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica, Politechnice Krakowskiej im. T. Kościuszki i Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN. Do badań włączono losowo wybranych studentów w/w uczelni. Przebadano łącznie grupę 230 osób- 98 mężczyzn i 132 kobiety w wieku od 19 do 29 lat.