Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki i Planowania Fizjoterapii

SKN Diagnostyki i Planowania Fizjoterapii gromadzi Studentów IV i V roku kierunku Fizjoterapia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. W centrum zainteresowania Członkiń i Członków Koła Naukowego znajdują się zagadnienia związane z diagnostyką dysfunkcji narządu ruchu oraz terapią opartą na dowodach naukowych. Założenia Koła Naukowego realizowane są podczas cyklicznych spotkań, w trakcie których Studenci zgłębiają interesujące ich tematy zarówno w teorii, jak i w praktyce. Członkinie i Członkowie czynnie uczestniczą w realizowanych projektach naukowych, dzięki czemu zdobywają umiejętności niezbędne do zaplanowania i przeprowadzenia badania naukowego. Studenci są również zachęcani do uczestniczenia w procesie tworzenia publikacji naukowych, co daje doskonałe przygotowanie do kontynuowania nauki w ramach Szkoły Doktorskiej.

 Dane kontaktowe

Opiekun: dr n. o zdr. Klaudia Zawojska- klaudia.zawojska@uj.edu.pl

Przewodnicząca: Nadia Wanik- nadia.wanik@student.uj.edu.pl

 Projekty badawcze

1. Wpływ zabiegów fizykalnych i kinezyterapii na uwalnianie wybranych substancji hormonalnych, organokinin oraz cytokin u pacjentów z chorobami reumatycznymi.