Dydaktyka

Zajęcia koordynowane przez pracowników Kliniki Rehabilitacji
dr n. o zdr. Tomasz Maicki
dr n. o zdr. Rafał Trąbka
dr n. o zdr. Jarosław Amarowicz
dr n. o zdr. Maja Warzecha