Oferta edukacyjna

Studia stacjonarne jednolite magisterskie
Kierunek: fizjoterapia
Program studiów przygotowuje absolwenta do prowadzenia diagnostyki funkcjonalnej, programowania i realizacji celów fizjoterapii a także do działalności fizjoprofilaktycznej zgodnie z aktualną wiedzą naukową oraz postępem technicznym w zakresie medycyny, fizjoterapii i ochrony zdrowia. Oprócz zajęć obowiązkowych, program przewiduje zajęcia fakultatywne odpowiadające indywidualnym zainteresowaniom studentów z uwzględnieniem potrzeb społeczno-gospodarczych.  Absolwent studiów uzyskuje tytuł magistra. 

 

Więcej informacji:
https://irk.uj.edu.pl/pl/