Dydaktyka

dr n. med. Marek Kaszuba
Choroby wewnętrzne z elementami onkologii 
dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
Fizjoterapia orofacjalna i logopedia 
Fizjoterapia orofacjalna i logopedia 
Gimnastyka korekcyjna
Korekcja wad postawy i metody reedukacji posturalnej
Programowanie fizjoterapii w pediatrii
Programowanie i diagnostyka w dysfunkcjach stawów skroniowo-żuchwowych 
Programowanie i diagnostyka w korekcji wad postawy 
Programowanie i diagnostyka w pediatrii 
Fizjoterapia stawów skroniowo-żuchwowych 
Fizjoterapia stawów skroniowo-żuchwowych 
Metody specjalne w korekcji wad postawy
Metody specjalne w korekcji wad postawy
Praktyka zawodowa Fizjoterapia w pediatrii
Praktyka zawodowa: Fizjoterapia kliniczna w pediatrii
Praktyka: Fizjoterapia w pediatrii
Seminarium magisterskie-Profilaktyka, prewencja w fizjoterapii
mgr reh. ruchowej Alicja Plewa
Praktyka zawodowa:Fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii
Wielkość fontu
Kontrast