Dydaktyka

Zajęcia koordynowane przez pracowników Zakładu Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych
prof. dr hab. Roman Nowobilski
dr n. med. Marek Kaszuba
dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
dr n. kf. Agnieszka Śliwka
mgr reh. ruchowej Alicja Plewa
Praktyka zawodowa:Fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii
Wielkość fontu
Kontrast