Studenckie Koło Naukowe EMG

Głównym obszarem zainteresowań SKN EMG jest poznanie i zgłębienie możliwości współczesnej diagnostyki fizjoterapii w obszarze oceny aktywności bioelektrycznej mięśni posturalnych: ich pracy w warunkach naturalnych; podczas treningu; w rozmaitych dysfunkcjach oraz w warunkach pracy symulowanej.
Badania przyczynią się go szerszego zrozumienia zasad biomechaniki mięśni i układu ruchu; mogą znaleźć zastosowanie w planowaniu i optymalizacji poszczególnych działań fizjoterapeutycznych.
W ramach profilaktyki pomogą w utrzymaniu poprawnej kondycji mięśni i pozwolą zaplanować profesjonalny trening dla poszczególnych grup mięśniowych.
Swoje cele SKN EMG realizuje poprzez udział w projektach badawczych, których wyniki mogą zostać zaprezentowane w konferencjach naukowych, a także w warsztatach tematycznych.

 Dane kontaktowe

Opiekunowie: dr n. med. Joanna Zyznawska- joanna.zyznawska@uj.edu.pl

mgr Grzegorz Frankowski- grzegorz.frankowski@uj.edu.pl

Przewodnicząca: Aleksandra Skorupa- aleksandra.skorupa@student.uj.edu.pl

 Realizowane tematy badawcze

1. Badanie aktywności mięśni obręczy barkowej przy wykonywaniu pompki klasycznej, zależnie od kąta rozwarcia dłoni i ramion, czyli jak kąt rozwarcia wpływa na aktywność poszczególnych mięśni.

2. Czy zastosowanie tapingu przed wysiłkiem zwiększa aktywność mięśni kończyn dolnych?