Zakład Fizjologii Medycznej – Dla Studenta

Dla kierunku Elektroradiologia
Fizjologia – semestr zimowy:
 • Regulamin zaliczenia przedmiotu
 • Harmonogram wykładów i kolokwiów
 • Harmonogram ćwiczeń
 • Fizjologia – semestr letni:
 • Harmonogram wykładów i kolokwiów
 • Harmonogram ćwiczeń
 • Elektrofizjologia – semestr zimowy:
 • Regulamin zaliczenia przedmiotu
 • Harmonogram ćwiczeń
 • Elektrofizjologia – semestr letni:
 • Harmonogram ćwiczeń

 • Dla kierunku Fizjoterapia
  Fizjologia ogólna:
 • Regulamin zaliczenia przedmiotu
 • Harmonogram wykładów i kolokwiów
 • Harmonogram ćwiczeń – grupy: 1,5,4
 • Harmonogram ćwiczeń – grupy: 2,6,3
 • Patologia ogólna:
 • Regulamin zaliczenia przedmiotu
 • Harmonogram wykładów i kolokwiów
 • Harmonogram seminariów
 • Diagnostyka fizjologiczna i fizjologia bólu – semestr letni:
 • Harmonogram wykładów i kolokwiów
 • Harmonogram ćwiczeń
 • Dla kierunku Pielęgniarstwo
  Fizjologia:
 • Regulamin zaliczenia przedmiotu
 • Harmonogram wykładów i kolokwiów
 • Harmonogram ćwiczeń
 • Patologia:
 • Regulamin zaliczenia przedmiotu
 • Harmonogram wykładów i kolokwiów
 • Harmonogram ćwiczeń

 • Dla kierunku Położnictwo
  Fizjologia:
 • Regulamin zaliczenia przedmiotu
 • Harmonogram wykładów i kolokwiów
 • Harmonogram ćwiczeń
 • Patologia:
 • Regulamin zaliczenia przedmiotu
 • Harmonogram wykładów i kolokwiów
 • Harmonogram ćwiczeń

 • Dla kierunku Ratownictwo medyczne
  Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej – semestr zimowy:

 • Harmonogram wykładów i kolokwiów
 • Harmonogram ćwiczeń – grupy: 1,3
 • Harmonogram ćwiczeń – grupy: 2,4
 • Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej – semestr letni:
 • Harmonogram wykładów, kolokwiów i ćwiczeń
 • Patologia:
 • Regulamin zaliczenia przedmiotu
 • Harmonogram wykładów i kolokwiów
 • Harmonogram seminariów