Komitety

Komitet Naukowy:

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Jolanta Jaworek – Kierownik Zakładu Fizjologii Medycznej IF WNZ UJ CM

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek – Kraków-Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

Prof. dr hab. Edward Czerwiński -Kraków UJ CM

Prof. dr hab. Tadeusz Szymon Gaździk- Kraków UJ CM

Prof. dr hab. Roman Herman- Kraków UJ CM

Prof. dr hab. Jolanta Kujawa- Łódź- Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedzki -Kraków UJ CM

Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski – Poznań- Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Prof. dr hab. Aleksander Sieroń – Katowice- Śląska Akademia Medyczna

Prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński – Zgorzelec- Krajowy Konsultant ds. Fizjoterapii

Prof. dr hab. Maria Szewczyk – Bydgoszcz – Collegium Medicum im.Rydygiera

Prof. dr hab. Andrzej Matyja – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Klimek – Rektor AWF Kraków

Dr hab. prof. nadzw. Anna Marchewka – Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków

Dr hab. prof. nadzw. Marek Pieniążek – Katedra Fizjoterapii AWF Kraków

Dr hab. prof. nadzw. Marek Żak – Zakład Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii AWF Kraków

Dr hab. Jan Bilski – Kraków- Dyrektor Instytutu Fizjoterapii WNZ UJ CM

Dr hab. Jarosław Kużdżał – Kraków UJ CM

Dr hab. Roman Nowobilski Prof. UJ- Kraków UJ CM

Dr hab. med. Marek Kiljański – Kraków – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Dr Magdalena Jaworek – Kraków UJ CM

Dr Joanna Zyznawska – Kraków- Z-ca Dyrektora Instytutu Fizjoterapii WNZ UJ CM

Komitet Organizacyjny:

Dr Małgorzata Kulesa- Mrowiecka

Dr Anna Spannbauer

Dr Joanna Szklarczyk

Dr Bartosz Trybulec

Mgr Małgorzata Berwecka

Mgr Marta Barłowska-Trybulec

Mgr Monika Brzostek

Mgr Barbara Ćwiertnia

Mgr Grażyna Maciejewska

Mgr Dominika Pasiczyńska- Mazur

Mgr Kinga Żurowska