Pracownicy Katedry Nauk Biomedycznych

Kierownik Katedry

prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik
profesor zwyczajny
e-mail: marian.szczepanik@uj.edu.pl
Dyżury, harmonogram

ok
Pracownicy badawczo-dydaktyczni

dr Anna Strzępa
adiunkt
e-mail: a.strzepa@uj.edu.pl
Dyżury, harmonogram

Pracownicy badawczy

dr Małgorzata Bodaszewska-Lubaś
adiunkt
e-mail: malgorzata.bodaszewska@uj.edu.pl


Pracownicy techniczni

dr Barbara Macura
starszy specjalista naukowo-techniczny
e-mail: barbara.macura@uj.edu.pldr Katarzyna Marcińska
starszy specjalista naukowo-techniczny
e-mail: katarzyna.marcińska@uj.edu.plmgr inż. Katarzyna Guła
samodzielny referent inżynieryjno-techniczny
e-mail: katarzyna.gula@uj.edu.pl


mgr Aneta Kiecka
specjalista naukowo-techniczny
e-mail: aneta.kiecka@uj.edu.pl


Dorota Woźniak
samodzielny referent inżynieryjno-techniczny
e-mail: dorota75.wozniak@uj.edu.pl