COVID-19

Szczepienia przeciwko wirusowi COVID-19

Stanowisko Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2 z dnia 4 stycznia 2021 roku

Szczepienia dla pracowników i studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum

Procedury

Procedura postępowania dla pracowników w przypadku zagrożenia epidemiologicznego

Procedura postępowania dla studentów w przypadku zagrożenia epidemiologicznego

Procedury COVID-19 dotyczące zajęć, dla nauczycieli akademickich i studentów

SANEPID- KONTAKT dla pracowników i studentów

Komunikaty Władz Uczelni

Komunikat nr 6 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 23.06.2021 roku w sprawie: szczegółowego sposobu prowadzenia poszczególnych zajęć na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM w roku akademickim 2021/2022.

Komunikat nr 4 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie: realizacji zajęć praktycznych/ćwiczeń klinicznych/praktyk/praktyk zawodowych w roku akademickim 2021/2022 w podmiotach leczniczych i innych zakładach opieki zdrowotnej.


Zarządzenie nr 131 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zasad organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Komunikat nr 23 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 20 października 2020 roku w sprawie: wytycznych w zakresie organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum od dnia 20.10.2020

Decyzja nr 32 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 23 października 2020 roku w sprawie: zajęć praktycznych/ praktyk studenckich dla studentów studiów II stopnia pielęgniarstwa i położnictwa (I i II rok) oraz studentów VI roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim w wybranych Oddziałach Klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
z załącznikiem

Podstawowe informacje

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na świecie

„Nauka przeciw pandemii”– inicjatywa zrzeszająca uznanych ekspertów ze środowiska naukowego pod przewodnictwem prof. Andrzeja M. Fala, którzy zjednoczyli się na rzecz szerzenia rzetelnej informacji dotyczącej konieczności szczepień przeciw COVID-19 oraz innowacyjnych technologii zastosowanych w szczepionkach.

„Posłuchaj naukowca”– akcja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która ma na celu przekazywanie rzetelnych informacji na temat koronawirusa i obalanie związanych z nim fake newsów